Επιστημονική Ομάδα

επιστημονικά υπεύθυνες

Γνωρίζονταν και ακολουθούσαν παράλληλες πορείες στην ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, με μακρόχρονη παρουσία ως μέλη και ως ψυχολόγοι, ακολουθώντας τις αρχές της κοινοτικής ψυχολογίας και τις διεθνείς οδηγίες για την ορθή παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ξεκίνησαν να συνεργάζονται στενότερα το φθινόπωρο του 2017, στην επιστημονική ομάδα του 11528-Δίπλα Σου. Σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας διοργάνωσαν ένα διήμερο συνέδριο (Μετά τις “έμφυλες ταυτότητες”: Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην εκπαίδευση – Εργαλεία για εκπαιδευτικούς, Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, Απρίλιος 2018) και μία σειρά εκπαιδεύσεων σε σχολεία και μαθητές-τριες για ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, και το σχετιζόμενο σχολικό εκφοβισμό. Στη βάση των δραστηριοτήτων της Γραμμής, ανέκυψε συχνά η ανάγκη και για παρέμβαση σε σχολεία σε εξατομικευμένες περιπτώσεις bullying και διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητών-τριών, μετά από αίτημα του σχολείου ή των γονέων και σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς (όπως ο Συνήγορος του Παιδιού).  Επιπλέον, από το 2017 στο πλαίσιο της συνεργασίας τους και στον άξονα της επιμόρφωσης ή ευαισθητοποίησης ειδικών ψυχικής υγείας για την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα πραγματοποίησαν ή/και επόπτευσαν:

  • την εκπαίδευση των εθελοντών ειδικών ψυχικής υγείας στη Γραμμή 11528,
  • σεμινάρια επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα μαθήματα στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης Κλινικής και Σχολικής Ψυχολογίας (Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ), και σε αντίστοιχα προγράμματα Ιδιωτικών Κολλεγίων (π.χ Psychology Department of Hellenic American College, Metropolitan College e.t.c).
  • ευαισθητοποιήσεις ειδικών ψυχικής υγείας σε επαγγελματικά πλαίσια  (π.χ. ΟΚΑΝΑ, SolidarityNow, ΕΠΑΨΥ, και άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών).

Στη διάρκεια αυτής της δουλειάς, παράλληλα με τον έντονο δημόσιο διάλογο για ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα (με αφορμή τα νομοσχέδια για την Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου και την Αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια), έγινε σαφής η ανάγκη για τη δημιουργία ενός αμιγώς επιστημονικού φορέα επικεντρωμένου σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου που μεταξύ άλλων θα παίρνει δημόσια θέση απέναντι στην παθολογιοποίηση και τον αντιεπιστημονικό κακοποιητικό λόγο. Tο όραμα αυτό άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το καλοκαίρι του 2018 με την ίδρυση του Orlando LGBT+, με τη συνέργεια μιας επιστημονικής ομάδας επαγγελματιών και επιστημόνων από ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, δεσμευμένων στις ίδιες επιστημονικές αρχές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ