Δεοντολογία

Οι αρχές της δεοντολογίας μας βασίζονται στους εξής άξονες:

  • Στο δικαιωμα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας χωρίς να αντιμετωπίζουν στίγμα, διακρίσεις και παθολογιοποίηση από ειδικούς.
  • Στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του στίγματος που οδηγούν στις προκλήσεις ψυχικής υγείας.
  • Στην ανάδειξη καλών και ασφαλών πρακτικών ψυχικής υγείας από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα προς την κοινότητα, σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχολογίας και αναγνωρίζοντας την εμπειρία τόσο των ίδιων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων όσο και των ειδικών ψυχικής υγείας που εργαζονται με βάση αυτές τις αρχές μέσα στην κοινότητα, είτε είναι μέλη της είτε όχι.
  • Στην αναγκαιότητα του δημόσιου λόγου που προωθεί την αποπαθαλογιοποίηση, από ειδικούς ψυχικής υγείας που ταυτόχρονα είναι και ορατά μέλη της κοινότητας.
  • Στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων πέρα από ιατρικοποιητικές και ψυχολογιοποιητικές προσεγγίσεις.
  • Στη χρήση του επιστημονικού λόγου και των σχετικών δεδομένων με απώτερο σκοπό τη μείωση της επίδρασης των διακρίσεων και τη διάχυση όποιας πληροφορίας είναι απαραίτητη για την παροχή ορθών υπηρεσιών στην κλινική πράξη.

Στη βάση της επιστημονικής μας προσέγγισης είναι οι διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Οι πρακτικές αυτές βασίζονται στα Διαγνωστικά Εγχειρίδια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-11) και της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM 5, αναμένοντας την ευθυγράμμισή του με το ICD-11), τις επίσημες οδηγίες της Αμερικάνικης Ψυχολογικής Εταιρείας (2012 & 2015), και τις επίσημες θέσεις της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας (2012 & 2013). Επίσης ακολουθούμε τις αρχές παροχής υπηρεσιών υγείας σε τρανς άτομα του WPATH (World Professional Association for Transgender Health) και τις αρχές του LGBT affirmative therapy. Σε σχέση με την καταπολέμηση των διακρίσεων και την αποπαθολογιοποίηση, ενδεικτικά αναφέρουμε την κοινή δήλωση 12 επίσημων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (2015), στην οποία στηριζόμαστε, που καταδικάζει τις θεραπείες μεταστροφής και τονίζει την διαβρωτική επίδραση των διακρίσεων.