Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2021

Ανακοινώσεις του Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις Βασικές Αρχές για την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για το 2021