Κατευθυντήριες Οδηγίες

σεξουαλικοσ προσανατολισμοσ
Guidelines for Psychological Practice With Lesbian, Gay, and Bisexual Clients

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2012 και έχουν στόχο να υποστηρίξουν τις/τους ψυχολόγους στην διεξαγωγή επιβεβιωτικής πρακτικής εκπαίδευσης και έρευνας, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη δουλειά με λεσβίες, γκει και αμφιφυλόφιλα άτομα καθώς και βασικές πληροφορίες και περαιτέρω πηγές στους τομείς της αξιολόγησης, της παρέμβασης, των ταυτοτήτων, των σχέσεων, της ποικιλομορφίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας.

https://www.apa.org/pubs/journals/features/amp-a0024659.pdf

ταυτοτητα φυλου
Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming People

Η Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς Ατόμων προωθεί τις υψηλότερες προδιαγραφές φορντίδας υγείας μέσα από την κατάρτιση των Standards of Care για την υγεία των Τρανς και Gender Non-conforming (GNC) ατόμων. Tα Standards of Care βασίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και την γενική συναίνεση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Ο στόχος των Standards of Care είναι να παρέχουν κλινική καθοδήγηση στους/στις επαγγαλματίες υγείας για την υποστήριξη των τρανς και GNC ατόμων, μεσα από  ασφαλή και αποτελεσματικά μονοπάτια, στην επίτευξη προσωπικής άνεσης με το φύλο τους, ούτως ώστε να μεγιστοποίησουν την συνολική τους υγεία, ψυχολογική ευεξία και αυτοπραγμάτωση. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πρωτοβάθμια φροντίδα, γυναικολογική και ουρολογική φροντίδα, επιλογές σχετικά με την αναπαραγωγή, φωνητική θεραπεία, υπηρεσίες ψυχικής υγείας (π.χ., αξιολόγηση, συμβουλευτική, ψυχοθεραπεία), και ορμονικές και χειρουργικές θεραπείες. Παρότι αυτός είναι ένας οδηγός που απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες υγείας, τα Standards of Care μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τα άτομα, τις οικογένειες και τους κοινωνικούς φορείς για να κατανοήσουν πως μπορούν να βοηθήσουν στην προώθηση της βέλτιστης υγείας για τα μέλη αυτής της ποικιλόμορφης κοινότητας.

https://www.wpath.org/publications/soc 

Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender Nonconforming People

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας για τη δουλειά με τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα (TGNC) έχουν στόχο είναι να υποστηρίξουν τις/τους ψυχολόγους στην παροχή πολιτισμικά επαρκούς, αναπτυξιακά κατάλληλης και επιβεβαιωτικής ως προς την ταυτότητα φύλου, ψυχολογικής υποστήριξης σε TGNC people. Οι οδηγίες αποτελούν μια εισαγωγική πηγή για ψυχολόγους που δουλεύουν με TGNC άτομα, αλλά μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για ψυχολόγους που έχουν εμπειρία στη δουλειά με TGNC άτομα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

https://www.apa.org/practice/guidelines/transgender.pdf

Σχολεια
GUIDELINES FOR INCLUSIVE EDUCATION – SEXUAL ORIENTATION, GENDER IDENTITY AND GENDER EXPRESSION

Η IGLYO σε συνεργασία με την OBESSU δημιουργήσαν έναν σύνολο κατευθυντήριων οδηγιών για την καταπολέμηση δημιουργία ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση όσον αφορά το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα και την έκφραση φύλου. Οι οδηγίες καλύπτουν ζητήματα όπως το περιεχομενο των σχολικών εγχειριδίων, τη σεξουαλική αγωγή, την καταπολέμηση του ομοφοβικού, αμφιφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού, την πρόσβαση σε πληροφορίες, και άλλα.

https://www.obessu.org/site/assets/files/2103/guidelines_for_inclusion_education.pdf

εμφυλη βια & λοατκι+ προσφυγεσ
GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION NO. 9: CLAIMS TO REFUGEE STATUS BASED ON SEXUAL ORIENTATION AND/OR GENDER IDENTITY WITHIN THE CONTEXT OF ARTICLE 1A(2) OF THE 1951 CONVENTION AND/OR ITS 1967 PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR) εξέδωσε αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες συμπληρώνουν το εγχειρίδιο για τις διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού του καθεστώτος των προσφύγων. Οι οδηγίες έχουν στόχο την παροχή καθοδήγησης για την ερμηνεία του νομικού πλαισίου για κυβερνήσεις, νομικούς και δικαστικούς, καθώς και για εργαζόμενους-ες της  UNHCR που αναλαμβάνουν τον καθορισμό του καθεστώτος των προσφυγικού.

https://www.unhcr.org/509136ca9.pdf

 

Εργασια στο σεξ
Guidelines for mental health practice with clients who engage in sex work

Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα πο εργάζονται στο σεξ έχουν στόχο: (1) την αύξηση της αυτογνωσίας των επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τις προκαταλήψεις τους  γύρω από την εργασία στο σεξ, (2) την παροχή πληροφοριών για τις πολυεπίπεδες εμπειρίες ζωής των ατόμων που εργάζονται στο σεξ και (3) την παροχή πολιτισμικά κατάλληλων δεξιοτήτων συμβουλευτικής και στρατηγικών παρέμβασης στη δουλειά με άτομα που εργάζονται στο σεξ.

Nadav Antebi-Gruszka, Daniel Spence & Stella Jendrzejewski (2019): Guidelines for mental health practice with clients who engage in sex work, Sexual and Relationship Therapy, DOI: 10.1080/14681994.2019.1573978