Φίλιππος Παγάνης

Ο Φίλιππος Παγάνης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, και εκπαιδεύεται στην υπαρξιακή ψυχοθεραπεία. Ακόμη, έχει ολοκληρώση την εκπαίδευση στις Βασικές Αρχές Διεργασίας Ομάδας, στο Processwork Hub.

Τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει ασχοληθεί ενεργά με τον ΛΟΑΤΚΙ+ ακτιβισμό. Από το 2015 έως και το 2017, ήταν μέλος της Διαχειριστικής Ομάδας της Colour Youth και Διαχειριστής (2016-2017). Συντόνισε το πρόγραμμα υποστήριξης και ενδυνάμωση νέων τρανς ατόμων «Transcending Youth», στα πλαίσια του οποίου έχει επιμεληθεί τη συγγραφή του «Οδηγός για Νέα Τρανς Άτομα: Βασικές πληροφορίες για ζητήματα ταυτότητας φύλου».

Έχει συνεργαστεί με την Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης 11528-Δίπλα σου στα πλαίσια της πρακτικής του άσκησης αλλά και ως εθελοντής, ενώ από το 2019 είναι ένας εκ των συντονιστών των Ομάδων Ενδυνάμωσης για ΛΟΑΤΚ+ άτομα που πραγματοποιεί η Colour Youth Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας.

Από το 2018 έχει εργαστεί ως project manager και ερευνητής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και την βελτίωση της πρόσβασης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε υπηρεσίες – με έμφαση στις υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας- αλλά και ως εκπαιδευτής σε προγράμματα ευαισθητοποίησης επαγγελματιών αναφορικά με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών. Εργάζεται, επιπλέον, ιδιωτικά ως ψυχοθεραπευτής.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων  και την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, την επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία και την ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς και τις στάσεις και αντιλήψεις επαγγελματιών απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Η πτυχιακή του εργασία επικεντρωνόταν στην ψυχική ανθεκτικότητα και την επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία των τρανς ατόμων στην Ελλάδα.

Email: filippos.paganis@gmail.com