Στόχοι

Ως απάντηση στις ανάγκες που έχουμε εντοπίσει μέσα από τη μακροχρόνια δουλειά και παρουσία μας στην ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, ως μέλη της και ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας, προχωρήσαμε στην ανάληψη της πρωτοβουλίας για την ίδρυση του Orlando LGBT+ ψυχική υγεία χωρίς στίγμα.

Αν και διεθνώς ακολουθείται αποπαθολογιοποιητική πορεία σε σχέση με τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες, οι συνήθεις πρακτικές ειδικών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα παραμένουν συχνά ακραία κακοποιητικές, όπως και ο δημόσιος λόγος αναφορικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ θέματα. Όραμά μας είναι η συνεχώς αυξανόμενη επιμόρφωση των ειδικών ψυχικής υγείας και στη χώρα μας σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, χαρακτηριστικών και ταυτότητας φύλου μέχρι την οριστική απαλοιφή κάθε αντιεπιστημονικής πρακτικής από ψυχολόγους, ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές σε βάρος της ψυχικής υγείας και ευημερίας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων και του περιβάλλοντός τους.

Στους βασικούς στόχους μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Ο σεβασμός του δικαιώματος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον αυτοπροσδιορισμό, από τους ειδικούς ψυχικής υγείας.
 • Η πλήρης αποπαθολογιοποίηση των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων. Λαμβάνοντας υπ’όψιν τις αυξημένες διακρίσεις που υφίστανται τα τρανς άτομα, επιπλέον έμφαση δίνεται στην πλήρη αποπαθολογιοποίηση των τρανς δυικών και μη δυικών (non binary) ταυτοτήτων στην επαγγελματική πρακτική των ειδικών ψυχικής υγείας.
 • Η αναγνώριση των ιδιαίτερων προκλήσεων και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες. Η πλήρης αποπαθολογιοποίηση και αποψυχολογιοποίηση κάθε διαφορετικής μορφής και δομής που μπορεί αυτές να έχουν.
 • Η αναγνώριση των ιδιαίτερων προκλήσεων και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα intersex άτομα. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο στιγματισμό και την παθολογιοποίηση που αντιμετωπίζουν κατά τη λήψη υπηρεσιών υγείας και στην παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων τους συχνά από το χρόνο της γέννησής τους, υπό τη μορφή ιατρικών παρεμβάσεων αλλά και σοβαρών θεσμικών παραβιάσεων.
 • Η καταπολέμηση της ομοφοβίας, της αμφιφοβίας, της τρανσφοβίας και του σεξισμού στις επαγγελματικές πρακτικές και το δημόσιο λόγο των ειδικών ψυχικής υγείας.
 • Η προώθηση της επιστημονικής γνώσης γύρω από ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου στους ειδικούς ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, μέσω των επίσημων φορέων εκπαίδευσής τους (δηλαδή των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και ιδιωτικών φορέων επιμόρφωσης ή/και μετεκπαίδευσης).
 • Η επιμόρφωση και η εποπτεία ειδικών ψυχικής υγείας σχετικά με ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στη θεραπεία και τη συμβουλευτική.
 • Η εκφορά δημόσιου επιστημονικού λόγου που προωθεί χωρίς προϋποθέσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, αναδεικνύει συμπεριληπτικές πρακτικές στην παροχή υπηρεσιών προς αυτά, αλλά επίσης αναγνωρίζει και απαντά σε πρακτικές φορέων ή προσώπων που έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
 • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην ψυχική υγεία και τις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και η ενημέρωση και διασφάλιση των δικαιωμάτων τους κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.
 • Η επιμόρφωση φορέων και θεσμών που πλαισιώνουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και είναι κομβικοί στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη κάθε ατόμου, με κυριότερο αυτών το Σχολείο, αλλά και όσων θεσμών επηρεάζουν τη ζωή κάθε πολίτη (Δικαιοσύνη, Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και εν γένει υπηρεσίες Υγείας, Δημόσια Διοίκηση κλπ).
 • Η αναγνώριση και ανάδειξη ομοφοβικών και τρανσφοβικών διακρίσεων σε ειδικά πλαίσια (ομοφοβικό και τρανσφοβικό bullying στο σχολείο, ομοφοβία και τρανσφοβία στο εργασιακό πλαίσιο, διακρίσεις στις υπηρεσίες Υγείας κλπ) και η ανάδειξη της ευθύνης των ειδικών ψυχικής υγείας να αναγνωρίζουν τις διακρίσεις  αυτές, ώστε να παρέχουν κατάλληλες και συμπεριληπτικές υπηρεσίες σε ΛΟΑΚΤΙ+ άτομα.
 • Η αναγνώριση του ρόλου και της επίδρασης της διαθεματικότητας (intersectionality) στην ψυχική υγεία των ατόμων ή ομάδων που φέρουν παραπάνω από μία ταυτότητες που δέχονται διάκριση (π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες, οροθετικά άτομα, σεξεργάτριες-ες).
 • Η δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου κατάλληλα εκπαιδευμένων ειδικών ψυχικής υγείας σε σχέση με θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία.
 • Η παροχή δωρεάν ή/και εξαιρετικά χαμηλού κόστους υπηρεσιών συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που δεν έχουν τους ανάλογους οικονομικούς πόρους.

Στην προσπάθεια αυτή το Orlando LGBT+ απαρτίζεται ήδη από μία ομάδα ειδικών ψυχικής υγείας με την απαιτούμενη εμπειρία δουλειάς στην κοινότητα και την επιστημονική κατάρτιση σε σχέση με ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Στόχος και όραμά μας είναι η ομάδα αυτή συνεχώς να διευρύνεται, με την προσθήκη νέων επιστημονικών συνεργατών που δεσμεύονται στη συνεχιζόμενη επιμόρφωσή τους και την τήρηση των παραπάνω αρχών.