Δημόσιος Λόγος – ΜΜΕ

Δημόσια παρουσία της επιστημονικής ομάδας και των συνεργατών του Orlando LGBT+, εκπροσωπώντας το φορέα μας αλλά και άλλους φορείς, οργανώσεις και προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε.