Απόφοιτοι-ες Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι του Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις Βασικές Αρχές για την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα