Μαρία Χιόνη

Η Μαρία Χιόνη είναι εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας από το 2006 μέχρι σήμερα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο αντικείμενο «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας» της Ιατρικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου. Η διπλωματική της εργασία είχε θέμα «ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Παρέμβαση για την πρόληψη του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού (bullying) σε μαθητές Α΄ Γυμνασίου». Έχει διοικητική  εμπειρία ως στέλεχος και Υπεύθυνη του Γραφείου Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΠΕΘ (1999-2000). Έχει επιπλέον εκπαίδευση σε θέματα διεργασίας ομάδας, θεραπείας ομάδας, συστημικού σκέπτεσθαι, προαγωγής της οικογενειακής ζωής, ψυχικής υγείας, εξαρτήσεων, εθελοντισμού, ισότητας φύλων, σχολικού εκφοβισμού (bullying), βίας, σεξουαλικής αγωγής/AIDS, lgbtqi+ ζητημάτων και ως αξιολογήτρια  προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας. Ακόμα οργανωτική εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα προαγωγής και αγωγής υγείας. Επίσης έχει ερευνητική  δράση, την οποία έχει παρουσιάσει σε συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, σεμινάρια με εισηγήσεις και ανακοινώσεις. Ακόμα έχει επιμορφωτικό έργο σε εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων και γονείς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση όπως επίσης και σε επαγγελματίες υγείας. Έχει συγγραφικό έργο και διαθέτει εμπειρία στον σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης των παραπάνω θεμάτων για τους τρεις πληθυσμούς στόχους της σχολικής κοινότητας (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς). Το ερευνητικό, συγγραφικό, επιμορφωτικό  έργο και η εμπειρία στο πεδίο αφορά κυρίως σε ζητήματα σχολικού εκφοβισμού, σεξουαλικής αγωγής/σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Email: maryhioni@hotmail.com