Γεωργία Κορρέ

H Γεωργία Κορρέ είναι ψυχολόγος, έχει εκπαιδευθεί στην Αφηγηματική Θεραπεία και Κοινοτική Πρακτική, έχει ειδικευθεί στη θεραπευτική διαχείριση των εξαρτήσεων και ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» (ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ΚΕΘΕΑ). Είναι επίσης εκπαιδευόμενη σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ψυχική υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, στη Γραμμή 11528 Δίπλα Σου. Τα τελευταία χρόνια είναι ενεργό μέλος και εργαζόμενη στο συνεργατικό εγχείρημα Από Κοινού, παρέχοντας υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλλαγής σε κοινοτικά και θεραπευτικά πλαίσια. Στην κλινική της προσέγγιση επιχειρεί να διατηρεί μια κοινωνικά και πολιτικά ενήμερη στάση η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη των ευρύτερων συστημάτων καταπίεσης που πιθανά περιθωριοποιούν τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

Email: korregeo@gmail.com