Άσπα Τζελετοπούλου

Η Άσπα Τζελετοπούλου είναι ψυχολόγος με μεταπτυχιακό στην ψυχολογία της υγείας, ενώ ειδικεύεται στη ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία ενηλίκων και εφήβων. Έχει μεγάλη εμπειρία με άτομα που έχουν υποστεί ψυχικό και σωματικό τραύμα και έχει εργαστεί στη διαχείριση και εκπαίδευση ατόμων με ψυχικές διαταραχές. Στην κλινική της πρακτική ασχολείται με ζητήματα κατάθλιψης, άγχους/αγχωδών διαταραχών, διαχείριση τραύματος, πένθος, καθώς και τη στήριξη οικογένειας και περιβάλλοντος ψυχικά πασχόντων .Έχει εργαστεί με άτομα επιζώντα βίας (βασανισμού, σεξουαλικής/έμφυλης βίας) και με άτομα διαφορετικών πολιτισμικών καταβολών (διαπολιτισμική/διαθεματική προσέγγιση). Παρέχει υπηρεσίες αυτογνωσίας και ενδυνάμωσης, συμβουλευτική ζευγαριών και σχέσεων καθώς και ενδυνάμωση και υποστήριξη σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού (καταφατική/affirmative therapy). Επίσης, υπηρεσίες ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικης και ψυχοεκπαίδευσης σε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες.