Ανδρέας Χιόνης- Κοτζιάς

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, MSC/ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

Είναι απόφοιτος του τμήματος Φ.Π.Ψ με κατεύθυνση Ψυχολογία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc στην “Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας” από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εκπαιδευτεί στη συστημική προσέγγιση και στη θεραπεία οικογένειας στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α) και είναι και ο ίδιος μέλος θεραπευτικής ομάδας. Από το 2008 εργάζεται σε μονάδα ψυχικής υγείας με κύρια απασχόληση την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και την ενίσχυση αυτοφροντίδας των ενοίκων, ατομικές και ομαδικές συνεδρίες (ψυχοεκπαίδευση), συντονισμός ομάδων ασθενών, παρουσίαση κλινικών περιστατικών σε ομάδες εποπτείας, προετοιμασία ασθενών για αυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα, επιμέλεια θεραπευτικών προγραμμάτων και εκθέσεων αξιολόγησης. Τον τελευταίο χρόνο είναι εκπαιδευόμενος σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών ψυχική υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη Γραμμή 11528 Δίπλα Σου.

Email: ahioniskotzias@gmail.com