Συνέδριο “Women in displacement: gender, migration and the challenges of integration in today’s Europe”

Στις 8 Δεκεμβρίου συμμετείχαμε στο συνέδριο “Women in displacement: gender, migration and the challenges of integration in today’s Europe”,  επικεντρωμένο στο προσφυγικό πεδίο και ειδικότερα στις γυναίκες προσφύγισσες και την κοινωνική του ένταξης, με εισήγηση με τίτλο “The female and the femininities: the non-male path of integration as an intersectional challenge”.