Συμπερίληψη & Ανθεκτικότητα: “Σεξουαλική αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα”

7ο Κεφάλαιο: “Σεξουαλική Αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα”

Συγγραφέας: Μαίρη Χιόνη, MSc., Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας.

Συνεχίζουμε σταθερά τις Δευτεριάτικες παρουσιάσεις των κεφαλαίων του βιβλίου μας («Συμπερίληψη και Ανθεκτικότητα: Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία για ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας, Έκφρασης και Χαρακτηριστικών Φύλου», εκ. Gutenberg, Επιμέλεια Παπαθανασίου-Χρηστίδη).

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα κεφάλαιο που θα μπορούσε ταυτόχρονα να αποτελέσει την βάση για την σταθερή διεκδίκηση της εισαγωγής μίας συμπεριληπτικής σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία της χώρας. Δυστυχώς το μάθημα αυτό παραμένει στόχος και όχι γεγονός, και τυχόν προβλέψεις που ανά καιρούς εμφανίζονται για την υλοποίησή του δεν αναφέρονται στην ουσιαστική συμπεριληπτική διδασκαλία του, ως προς θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου.

Η Μαίρη Χιόνη είναι ίσως ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που μίλησε για ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας στα σχολεία μέσα από προγράμματα πρόληψης και ενδυνάμωσης, και προώθησε από τον θεσμικό της ρόλο το πάγιο αίτημα της σεξουαλικής αγωγής.

Στο παρόν κεφάλαιο θα βρείτε τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί αυτό το μάθημα, τις πρακτικές άλλων χωρών, και την ιστορική αναδρομή της περιπέτειας της σεξουαλικής αγωγής στην Ελλάδα.

Με χαρά συμπεριλάβαμε το κεφάλαιο αυτό στον συλλογικό μας τόμο, θεωρώντας την σεξουαλική αγωγή απαραίτητη για την ασφάλεια, την ενδυνάμωση και την συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ+ μαθητ(ρι)ών στο σχολείο -με την ελπίδα η συμπεριληπτική σεξουαλική αγωγή να γίνει σύντομα πράξη και στην Ελλάδα.

*Περιγραφή εικόνας: σκίτσο με έναν σχολικό πίνακα που πάνω αναγράφεται η φράση “welcome to inclusive sex ed” (sexual education), πολύχρωμα κεφάλια παιδιών στραμμένα προς τον πίνακα και τρεις κουίρ σημαίες (η rainbow, η τρανς και η asexual σημαία)