Συμπερίληψη & Ανθεκτικότητα: “Η ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα τον 21o αιώνα: Οι διεκδικήσεις και η συναφής νομοθεσία”

15ο Κεφάλαιο: “Η ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα τον 21ο αιώνα: Οι διεκδικήσεις και η συναφής νομοθεσία”

Συγγραφέας: Άννη Παπάζογλου, Κοινωνική Λειτουργός, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+, μέλος της Colour Youth, αναπληρωματικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Συνεχίζουμε σταθερά τις Δευτεριάτικες παρουσιάσεις των κεφαλαίων του βιβλίου μας («Συμπερίληψη και Ανθεκτικότητα: Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία για ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας, Έκφρασης και Χαρακτηριστικών Φύλου», εκ. Gutenberg, Επιμέλεια Παπαθανασίου-Χρηστίδη).

Με αυτό το κεφάλαιο μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, με γενικό τίτλο «ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και πολιτικές ανθεκτικότητας».

Η Άννη Παπάζογλου συγκέντρωσε όλα τα νομοθετικά βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και αφορούν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, αποτιμώντας τα κριτικά, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τις βασικές ελλείψεις και διεκδικήσεις της κοινότητας που ακόμα εκκρεμούν. Παρουσιάζεται επομένως η ισχύουσα νομοθεσία γύρω από το σύμφωνο συμβίωσης, τη νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου (ΝΑΤΦ), την αναδοχή, τα εγκλήματα και τη ρητορική μίσους, την ίση μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων.

Οι επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το θεσμικό πλαίσιο που αφορά μειονοτικές ομάδες, μέλη των οποίων καλούμαστε να στηρίξουμε -η γνώση αυτή βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των διακρίσεων και των θεσμικών εμποδίων, στην επίδραση που αυτές έχουν στην ζωή και την αυτοπραγμάτωση των ατόμων, και βέβαια είναι απαραίτητη για την συνηγορία και την διεκδίκηση κοινωνικής αλλαγής, ενέργειες σύμφυτες με το ευρύτερο πεδίο της ψυχικής υγείας.

Η επιμόρφωση στα παραπάνω νοηματοδοτεί, με πρακτικό αλλά και συμβολικό τρόπο, την απαραίτητη ανάληψη ευθύνης εκ μέρους των επαγγελματιών: όπως αναφέρει η συγγραφέας «σε περίπτωση που οι επαγγελματίες δεν τα γνωρίζουμε, αναπόφευκτα θα κληθεί το ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο να μας εκπαιδεύσει σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα».

Ως Orlando LGBT+, στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε στον δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση της ελληνικής νομοθεσίας σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, την καταπολέμηση των διακρίσεων και την διάχυση των επιστημονικών δεδομένων που συνηγορούν στην θέσπιση όλων των απαραίτητων αλλαγών στη βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

*Περιγραφή εικόνας: Η Βουλή των Ελλήνων, νύχτα, σαν να έχει φωταγωγηθεί σε όλη την επιφάνειά της με τα χρώματα του ουράνιου τόξου