Συμπερίληψη & Ανθεκτικότητα: “Σεξουαλικότητα, Φύλο και Κοινωνική Εργασία -Κουίρ Ενσωματώσεις”

9ο Κεφάλαιο: “Σεξουαλικότητα, Φύλο και Κοινωνική Εργασία -Κουίρ Ενσωματώσεις”
Συγγραφέας: Λίνα Λαχανιώτη, PhD, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας, Κοινωνική Λειτουργός-Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων Δ. Αθηναίων, Διδάσκουσα ΠαΔΑ-Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Αρθρογράφος στο LGBTQ+ free press Αntivirus.

Συνεχίζουμε σταθερά τις Δευτεριάτικες παρουσιάσεις των κεφαλαίων του βιβλίου μας («Συμπερίληψη και Ανθεκτικότητα: Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία για ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας, Έκφρασης και Χαρακτηριστικών Φύλου», εκ. Gutenberg, Επιμέλεια Παπαθανασίου-Χρηστίδη).

Σήμερα μπαίνουμε σε ένα θεωρητικό κεφάλαιο, που αναφέρεται (και) στην κοινωνική εργασία, σίγουρα όμως δεν αφορά μόνο τους/τις κοινωνικούς-ές λειτουργούς.
Τι είναι η κουίρ θεωρία; Πώς μπορούν να την προσεγγίσουν άτομα και επαγγελματίες που δεν προέρχονται από το αντίστοιχο θεωρητικό και επιστημονικό πεδίο; Πώς μπορεί να βοηθήσει στην συμπεριληπτικότερη, ασφαλέστερη και κριτικότερη άσκηση των επαγγελμάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης;

Η συγγραφέας του κεφαλαίου συνδυάζει τόσο την θεωρητική εξειδίκευση, όσο και την εμπειρία χρόνων δουλειάς στο πεδίο, ώστε να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα.

Η κοινωνική εργασία και οι επαγγελματίες του πεδίου είναι συχνά το πρώτο ανάχωμα απέναντι στις διακρίσεις και την βία που δέχονται τα μέλη μιας ευάλωτης ομάδας. Η αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου τους και η ενδυνάμωσή τους με σύγχρονες θεωρητικές οπτικές και η ενίσχυσή τους ώστε να παρέχουν ασφαλείς ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες είναι προτεραιότητά μας.

*Περιγραφή εικόνας: μαύρο φόντο και με πολύχρωμα γράμματα η φράση “queer social work”.
**Η εικόνα αποτελεί τμήμα του εξωφύλλου του βιβλίου “Queer Social Work -Cases for LGBTQ+ Affirmative Practice”, Edited by Tyler M. Argüello, Columbia University Press