Συμμετοχή στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς ατόμων με θέμα “Reconnecting and Redefining Transgender Health”

Στις 11-13 Αυγούστου 2021 πραγματοποιήθηκε υβριδικά (με ζωντανή παρουσία στην Σουηδία αλλά και διαδικτυακά) το συνέδριο “Reconnecting and Redefining Transgender Health”, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επαγγελματιών για την Υγεία των Τρανς ατόμων – EPATH.

Ο Φίλιππος Παγάνης, μέλος της επιστημονικής μας ομάδας, παρουσίασε εκεί τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης μας έρευνας που αφορά τρανς αλλά και εν γένει ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, που σχεδιάστηκε και σταδιακά έλαβε χώρα από το 2018.

Η παρουσίασή του αφορούσε συγκεκριμένα την επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία των τρανς ατόμων στην Ελλάδα.

Ευχαριστούμε τους/τις συναδέλφους από όλη την Ευρώπη που παρακολούθησαν την ομιλία, και βέβαια τα εκατοντάδες ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που μας εμπιστεύτηκαν και συμπλήρωσαν με δική τους πρωτοβουλία τα ερωτηματολόγια της έρευνάς μας.

Στόχος κάθε ερευνητικής μας δράσης, μεταξύ άλλων, είναι η ορατότητα των πιο αποκλεισμένων ΛΟΑΤΙ+ ταυτοτήτων και εμπειριών στον δημόσιο λόγο, αλλά και η ευαισθητοποίηση συναδέλφων μέχρι να παρέχονται πλήρεις, συμπεριληπτικές και απόλυτα ασφαλείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε κάθε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο.

Θα επανέλθουμε το συντομότερο με την δημοσίευση αναλυτικότερων αποτελεσμάτων από την έρευνά μας και την δυνατότητα πρόσβασης όλων στα βασικά δεδομένα της.