Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Transcare: Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας”

Με χαρά ανακοινώνουμε την συμμετοχή μας στο Πρόγραμμα Transcare: Improving access to healthcare for transgender individuals / Βελτίωση της πρόσβασης των τρανς ατόμων στις υπηρεσίες υγείας.

Κεντρικός στόχος του έργου είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα. Αποτελεί ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια (2014 – 2020).

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεργαζόμαστε με: την Ιατρική Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συγκεκριμένα το ΠΜΣ «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών (Συντονιστική αρχή του έργου), το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής – HelMSIC, και τέλος το ΙΕΚ ΑΚΜΗ και τη ReadLab -Research Innovation and Development Lab.

Για να μαθαίνετε περισσότερα για το έργο κάντε like/follow στην σελίδα του https://www.facebook.com/transcareproject  και δείτε επίσης την ιστοσελίδα https://transcare-project.eu

**Λίγα λόγια για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την στοχοθεσία μας:
Αν και το Orlando LGBT+ δεν έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες που να καλύπτονται από ευρωπαϊκά/χρηματοδοτούμενα προγράμματα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για τα έτη 2020-2022 έχουν προκύψει ενδιαφέροντα προγράμματα στα οποία έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, και πληρούν δύο βασικά κριτήρια:
– την συμμετοχή κομβικών εταίρων και ιδιαίτερα οργανώσεων βάσης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε αυτά, με σκοπό την καλύτερη προώθηση των στόχων μας αλλά και την συμμετοχή μελών της κοινότητας σε κομβικό (και όχι επιφανειακό) ρόλο στο εκάστοτε έργο, και
– την σαφή στοχοθεσία και ουσιαστική επίδραση του έργου, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, με βάση τους πόρους και τα θεσμικά εργαλεία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θετικά.
Αναγνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά θεσμικούς και κρατικούς εταίρους, πολλές φορές δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και η εξοικείωση με τα προβλήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που κανονικά θα θέλαμε όλες-οι-α να υπήρχε ήδη. Η συμμετοχή μας σε αντίστοιχα προγράμματα στοχεύει και στην πίεση των θεσμικών εταίρων προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης, με πρώτο και κύριο την αναγνώριση της πιθανής άγνοιας ή/και μη εξειδίκευσής τους και των κινδύνων που αυτά κουβαλούν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τα δικαιώματά τους και την ψυχική τους υγεία. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε θεσμικές/νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.)

……………………………………………………………………………………………….
Περιγραφή εικόνας: λευκό φόντο και η λέξη transcare (trans με ροζ γράμματα και care με γαλάζια). Δίπλα στην λέξη μία ροζ/γαλάζια καρδιά με το τρανς σήμα (το σύμβολο του θηλυκού φύλου -κύκλος με σταυρό, του ανδρικού -κύκλος με βέλος, και κύκλος με τον συνδυασμό σταυρού-βέλους).

Σχεδιασμός του σήματος του προγράμματος: Αριάδνη Τζουνάκου