Συμμετοχή στο πρόγραμμα INSIGHT

To Orlando LGBT+ συμμετέχει στο πρόγραμμα INSIGHT-Establish an Inclusive LGBTI+ Health care provision: Make a Stand against stigma, discrimination, inequalities.

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων του μελλοντικού προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης. Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή εμπειρία όλων των μελών της κοινοπραξίας του σε παγκόσμια θέματα δημόσιας υγείας, στις επιστήμες της ζωής και της υγείας, στην ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και στο σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, για την ανάπτυξη ενός προγράμματος μικρομάθησης υψηλής ποιότητας για προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και επαγγελματίες υγείας.

Σύντομα θα έχετε περισσότερες πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί και τις σχετικές δράσεις μας.

Ταυτότητα έργου:

Διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-HED – Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αριθμός συμφωνίας: 2021-1-IT02-KA220-HED-000030196).

Εταίροι: Πανεπιστήμιο Τορίνο, Πανεπιστήμιο Σαλέρνο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) -Ιατρική Σχολή, Orlando LGBT+, Read Lab, Candide.

Επιπλέον εξωτερική συνεργασία Orlando LGBT+ με την Ελληνική Κοινότητα Ίντερσεξ – Intersex Greece, για τις προκλήσεις και την αορατότητα που αντιμετωπίζουν τα ίντερσεξ άτομα σε περιβάλλοντα υγείας.

***Λίγα λόγια για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την στοχοθεσία μας:

Πολιτική θέση του Orlando LGBT+ είναι να μην έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες που να καλύπτονται από ευρωπαϊκά/χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Αυτό μας επιτρέπει να συμμετέχουμε επιλεκτικά σε όσα από αυτά έχουν ενδιαφέρον και πληρούν δύο βασικά κριτήρια:

– την συμμετοχή κομβικών εταίρων και ιδιαίτερα οργανώσεων βάσης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε αυτά, με σκοπό την καλύτερη προώθηση των στόχων μας αλλά και την συμμετοχή μελών της κοινότητας σε κομβικό (και όχι επιφανειακό) ρόλο στο εκάστοτε έργο, και

– την σαφή στοχοθεσία και ουσιαστική επίδραση του έργου, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, με βάση τους πόρους και τα θεσμικά εργαλεία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θετικά.

Αναγνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά θεσμικούς και κρατικούς εταίρους, πολλές φορές δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και η εξοικείωση με τα προβλήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που κανονικά θα θέλαμε όλες-οι-α να υπήρχε ήδη. Η συμμετοχή μας σε αντίστοιχα προγράμματα στοχεύει και στην πίεση των θεσμικών εταίρων προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης, με πρώτο και κύριο την αναγνώριση της πιθανής άγνοιας ή/και μη εξειδίκευσής τους και των κινδύνων που αυτά κουβαλούν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τα δικαιώματά τους και την ψυχική τους υγεία. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε θεσμικές/νομοθετικές πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Εκ μέρους του Orlando LGBT+ στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν αποκλειστικά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις μεγαλύτερες ανάγκες κάθε προγράμματος καλύπτουν κυρίως νέες-οι-α άτομα/μέλη της ευρύτερης επιστημονικής μας ομάδας.

Την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια αναλαμβάνουν οι επιστημονικά συνυπεύθυνες του φορέα μας.