Συμμετοχή μελών της επιστημονικής ομάδας σε σεμινάρια σχετικά με τις BDSM/kink πρακτικές

Μία από τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών ψυχικής υγείας είναι η συνεχιζόμενη επιμόρφωση, η ανταλλαγή γνώσης και η δικτύωση με συναδέλφους για θέματα που άπτονται των επαγγελματικών και επιστημονικών μας πεδίων.

Τους δύο τελευταίους μήνες δύο μέλη της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+ (Μαριλίνα Αβάνη, Φίλιππος Παγάνης) παρακολούθησαν τα σεμινάρια του Pink Therapy, U.K, με θέμα τις KINK/BDSM ταυτότητες και πρακτικές, και οι επιστημονικά υπεύθυνες του φορέα μας (Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, Νάνσυ Παπαθανασίου), οι οποίες έχουν λάβει την ανώτατη πιστοποίηση θεραπευτ(ρι)ών από το Pink Therapy, παρακολούθησαν και συμμετείχαν στο σεμινάριο για τη συμπλοκότητα της σχέσης θεραπεύτριας/θεραπευτή με θεραπευόμενα άτομα, όταν και τα δύο μέρη ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ ή/και την kink/bdsm κοινότητα, ανταλλάσσοντας απόψεις και εμπειρίες με 70 ακόμα θεραπευτές/τριες/ά από όλον τον κόσμο.

Οι bdsm/kink ταυτότητες και πρακτικές είναι ακόμα εξαιρετικά παθολογιοποιημένες στην Ελλάδα και συχνά τα θεραπευόμενα άτομα καλούνται να επιμορφώσουν και να πληροφορήσουν τους θεραπευτές/τριές τους σε αυτά τα ζητήματα, αντί να βρεθούν σε μία ασφαλή θεραπευτική σχέση.

Στο ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Orlando LGBT+ έχουμε εντάξει μία εισαγωγή στη σχετική θεματική, προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε ένα κλίμα επιμόρφωσης, συμπερίληψης και ασφαλών ψυχοθεραπευτικών πρακτικών μακριά από την παθολογιοποίηση και το στίγμα.