Πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες: Τα αποτελέσματα της έρευνας του προγράμματος FAROS

Τι εμπόδια συναντά η πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιες υπηρεσίες;

Αντιμετωπίζουν διακρίσεις λόγω της ταυτότητάς τους;

Παρουσιάζουμε εδώ τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαμε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος FAROS.

Τα στοιχεία, που προέκυψαν τόσο από ποσοτικές μετρήσεις όσο και από ποιοτικά δεδομένα και ιστορίες που έχουν μοιραστεί ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα για την εμπειρία τους, επιβεβαιώνουν τα εμπόδια, το στίγμα, και την έλλειψη επιμόρφωσης στους δημόσιους φορείς στους οποίους απευθύνονται για διαφορετικούς λόγους ως πολίτες του κράτους.

Η ορατότητα για ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα έχει αυξηθεί, η ενημερότητα επίσης, όμως χρειάζονται οριζόντιες παρεμβάσεις και θεσμικές λύσεις για ουσιαστικές, βαθιές και μακροπρόθεσμες αλλαγές και πολιτικές προστασίας και ισότιμης συμπερίληψης.

Στο πρόγραμμα FAROS εκτός από το Orlando LGBT+ συμμετέχουν η Colour Youth, Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας, οι Οικογένειες Ουράνιο Τόξο, η Θετική Φωνή, το KMOP και το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Διαβάστε και μοιραστείτε τα info graphics μας που συμπυκνώνουν τα βασικά σημεία των αποτελεσμάτων, ενώ μπορείτε να βρείτε τα αναλυτικά δεδομένα και την αναφορά μας παρακάτω αλλά και στην ιστοσελίδα του έργου