Προκήρυξη Τέταρτου Ετήσιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος στις Βασικές Αρχές για την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 4ου ετήσιου, διεπιστημονικού, εκπαιδευτικού προγράμματος για επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, βασισμένο σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, την κλινική κοινοτική ψυχολογία και την διαθεματική προσέγγιση.

Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και χαρακτηριστικών φύλου, ώστε οι υπηρεσίες που παρέχουν να είναι πλήρως ασφαλείς και μη κακοποιητικές, και ταυτόχρονα η βελτίωση των δεξιοτήτων τους στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, ανακαλύπτοντας σημεία μη ενημερότητας που μπορεί να εμπόδιζαν ή να καθυστερούσαν τη θεραπευτική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό στο πρόγραμμα εκτός των άλλων συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή σε ομαδική εποπτεία, για την επεξεργασία κλινικού υλικού των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα έχει συνθετική κλινική και ψυχοθεραπευτική μεθοδολογία και απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές-τριες κάθε προσέγγισης.

Ενδεικτικές θεματικές που θα καλυφθούν από το πρόγραμμα είναι:
– Συμπεριληπτική γλώσσα και η σημασία της, ορολογία, ιστορία
παθολογιοποίησης και αποπαθολογιοποίησης ταυτοτήτων, ιστορία των ΛΟΑΤΚΙ+ κινημάτων
– Κατευθυντήριες γραμμές στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία, σύγχρονη βιβλιογραφία, αρχές κοινοτικής ψυχολογίας
– Δουλειά του/της ειδικού με τον εαυτό του/της: εσωτερικευμένα στερεότυπα και φραγμοί, προσωπικές δυσκολίες αλλά και διευκολυντικά εργαλεία, αναστοχασμός και προσωπική ανάπτυξη
– Μοντέλο επίδρασης των διακρίσεων και minority stress model, προστατευτικοί και προωθητικοί παράγοντες, συνέπειες στην ψυχική υγεία, ψυχική ανθεκτικότητα
– Διαδικασία coming out (γνωστοποίηση ταυτότητας) σε διαφορετικά πλαίσια και ο ρόλος της ψυχοκοινωνικής στήριξης/ψυχοθεραπείας, coming out στην εφηβεία και υποστήριξη ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών και περιβάλλοντος
– Συντροφικές και σεξουαλικές ομόφυλες σχέσεις: ομοκανονικότητα-ετεροκανονικότητα στις σχέσεις, επίδραση ομοφοβίας/αμφιφοβίας, προκλήσεις και σκοτεινά σημεία των θεραπευτ(ρι)ών, διαφορετικές μορφές σχέσεων (relationship diversity), ασέξουαλ φάσμα, kink/BDSM σχέσεις, ανοιχτές σχέσεις,
πολυσυντροφικότητα, πολυγαμία-μονογαμία κ.α.
– Γονεϊκότητα και μορφές οικογένειας, ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς, ομόφυλα ζευγάρια και κοινή ανατροφή παιδιών/παιδοθεσία, παιδιά ΛΟΑΤΚΙ+ γονέων
– Ταυτότητα φύλου και καλές πρακτικές, τρανς παιδιά και έφηβα άτομα –στήριξη των ίδιων και του οικογενειακού συστήματος, νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου και ιατρικές παρεμβάσεις επαναπροσδιορισμού του φύλου, ο ρόλος των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και η αποπαθολογιοποίηση
– Oμοφοβικό/τρανσφοβικό/ιντερφοβικό bullying και ζητήματα σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο: πρόληψη, παρέμβαση, αντιμετώπιση
– ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες/βίωμα, τραύμα και πένθος: αναπτυξιακή και κοινωνική προσέγγιση
– Διαθεματική προσέγγιση και πολλαπλές στιγματισμένες ταυτότητες: οροθετικότητα (HIV+), chemsex, ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και εργασία στο σεξ κ.α.

Οι εκπαιδευτές-ριες του προγράμματος είναι μέλη της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+ και αρκετοί-ές από τους/τις συνεργάτες και συνεργάτιδές μας (ψυχολόγοι, ψυχοθεραπεύτριες-τές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχαναλυτές, κοινωνικοί επιστήμονες, εκπαιδευτικοί).

Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το πρόγραμμα είναι η επίγνωση της ισχύος/ευθύνης του/της ειδικού ψυχικής υγείας και η δέσμευση για την καλύτερη δυνατή και δεοντολογικά ορθή χρήση της, η αναγνώριση και παραδοχή διαφορετικών προνομίων αλλά και διαφορετικών περιθωριοποιημένων ταυτοτήτων και εμπειριών μας (στο βαθμό που κάθε άτομο επιθυμεί να το κάνει), και η αλληλεπίδραση όλων μας σε ένα ασφαλές πλαίσιο διεύρυνσης της επιστημονικής γνώσης, αλλά και εμβάθυνσης της κοινοτικής μας δουλειάς. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εξίσου θεωρητικές παρουσιάσεις και βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους ζήτημα, βιωματική δουλειά σε ομάδες και ατομικά, διαδραστικές ασκήσεις και συζητήσεις σε μικρές ομάδες και στην ολομέλεια.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνοδεύεται από το πρώτο ελληνικό επιστημονικό σύγγραμμα* για την συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, με την υπογραφή του Orlando LGBT+, το οποίο θα δοθεί δωρεάν στα συμμετέχοντα άτομα στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους.
(*«Συμπερίληψη και Ανθεκτικότητα: Βασικές Αρχές στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία για ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας, Έκφρασης και Χαρακτηριστικών Φύλου», εκ. Gutenberg, Συλλογικός Τόμος, Επιμ. Παπαθανασίου-Χρηστίδη.)

Επιστημονικά Υπεύθυνες του Προγράμματος:
– Νάνσυ Παπαθανασίου, PhD, Επιστημονικά Υπεύθυνη Orlando LGBT+ και Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528-Δίπλα Σου.
– Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, PhD (c), Επιστημονικά Υπεύθυνη Orlando LGBT+ και Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528-Δίπλα Σου.
Διδάσκουσες των πρώτων προπτυχιακών μαθημάτων για τις Έμφυλες Ταυτότητες, το Σεξουαλικό Προσανατολισμό και την Ταυτότητα Φύλου στο Τμήμα Ψυχολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας (ΠΑΔΑ), μέλη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Επαγγελματιών για την υγεία των Τρανς Aτόμων (WPATH), έχουν λάβει την ανώτατη πιστοποίηση ειδικών ψυχικής υγείας για παροχή υπηρεσιών σε ζητήματα ποικιλομορφίας φύλου, σεξουαλικότητας και διαπροσωπικών σχέσεων από τον αναγνωρισμένο φορέα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στη Μ. Βρετανία (Advanced Accreditation for working with Gender, Sexuality & Relationship Diversities -AAGSRDT, Pink Therapy, UK).

Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος και Επόπτριες Επόπτης στις ομαδικές εποπτείες:
– Νάνσυ Παπαθανασίου, PhD.
– Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, PhD (c)
– Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια, επαγγελματίας του Process Work (ProcessWork Hub), Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+, Επόπτρια Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528-Δίπλα Σου.
– Αντώνης Πούλιος, PhD Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχαναλυτής, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+, επιστημονικά υπεύθυνος του Κέντρου Ημέρας Red Umbrella Athens, επιστημονικός συνεργάτης Θετικής Φωνής σε ζητήματα οροθετικότητας, chemsex κα εργασίας στο σεξ.
– Βενετία Μπουρονίκου, MA, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια και Πιστοποιημένη Processworker, επιστημονική συνεργάτιδα Orlando LGBT+, Επόπτρια Γραμμής Ψυχολογικής Στήριξης 11528-Δίπλα Σου.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (παρακαλούμε τα υποψήφια άτομα διαβάστε με προσοχή)
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2023 και περιλαμβάνει:
Α) 10 διήμερες εκπαιδευτικές συναντήσεις, κάθε μία από τις οποίες θα γίνεται 1 Σαββατοκύριακο το μήνα και συγκεκριμένα τις εξής ημερομηνίες: 04-05/02, 11-12/03, 01-02/04, 06-07/05, 17-18/06, 08-09/07, 16-17/09, 07-08/10, 04-05/11 και 25-26/11. Επιπλέον, μία ημέρα κλεισίματος και απολογισμού εργασιών: 16/12.
Ώρες διεξαγωγής των διημέρων είναι Σάββατο: 10.00-17.00 και Κυριακή 10.00-15.00.

ΚΑΙ

Β) 9 ομαδικές εποπτείες, κάθε μία από τις οποίες θα γίνεται μία Παρασκευή ή/και Κυριακή το μήνα και συγκεκριμένα Παρασκευή απόγευμα 19.00-20.30 και Κυριακή 15.30-17.00. (το πρώτο διήμερο δεν διενεργείται ομαδική εποπτεία)

Οι εποπτείες διενεργούνται τις Παρασκευές πριν από κάθε εκπαιδευτικό διήμερο και τις Κυριακές αμέσως μετά το πέρας του εκπαιδευτικού. Κάθε άτομο συμμετέχει σε μία εποπτεία τον μήνα, ανάλογα με την διαθεσιμότητά του.

Το ετήσιο εκπαιδευτικό θα διεξαχθεί στο μεγαλύτερο μέρος του ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ (τα 7 από τα 10 διήμερα) και ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στην Αθήνα (τα 3 από τα 10 διήμερα και συγκεκριμένα στις 04-05/02, 17-18/06 και 25-26/11). Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή όλων από κοντά στα 3 διά ζώσης σεμινάρια.

Το πρώτο διά ζώσης σεμινάριο θα είναι και το πρώτο διήμερο του εκπαιδευτικού, στις 04-05/ Φεβρουαρίου 2023.

ΚΟΣΤΟΣ: Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 180 ευρώ/μήνα X 10 μήνες εκπαιδευτικών συναντήσεων (στο ποσό συμπεριλαμβάνονται και οι ομαδικές μηνιαίες εποπτείες).
Για να θεωρηθεί η φοίτηση των εκπαιδευόμενων ατόμων ολοκληρωμένη και να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν τη βεβαίωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος, χρειάζεται η
συμμετοχή τους κατ’ ελάχιστο στο 90% των παραπάνω εκπαιδευτικών συναντήσεων και εποπτειών. Επομένως τα εκπαιδευόμενα άτομα έχουν δυνατότητα απουσίας σε ένα διήμερο (ή δύο ξεχωριστές ημέρες της εκπαίδευσης) και μία ομαδική εποπτεία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής
στήριξης, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-τριες, ψυχαναλυτές-τριες, ψυχιάτρους κ.α

Προϋπόθεση: Κάθε επαγγελματίας να έχει ήδη ολοκληρώσει την ψυχοθεραπευτική του/της εκπαίδευση ή να έχει τουλάχιστον ξεκινήσει την φοίτησή του/της σε ανάλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στέλνετε email στο contact@orlandolgbt.gr με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ», τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ένα βιογραφικό.

Λόγω του υψηλού αριθμού αιτήσεων για το Πρόγραμμα και της σε βάθος ομαδικής δουλειάς που περιλαμβάνει, ζητούμε από τα ενδιαφερόμενα άτομα να επεξεργαστούν τα παραπάνω πρακτικά δεδομένα και να είναι βέβαια ότι μπορούν να δεσμευτούν σε αυτά πριν αποστείλουν την αίτησή τους.

Μετά την αποστολή των αιτημάτων συμμετοχής, τα ενδιαφερόμενα άτομα θα λάβουν ένα μήνυμα επιβεβαίωσης ότι λάβαμε την αίτησή τους. Η τελική κατοχύρωση των θέσεων, εφόσον πληρούνται τα τυπικά κριτήρια, θα ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο και όλα τα υποψήφια άτομα θα ενημερωθούν σχετικά από εμάς. Υπεύθυνη για την τελική επιλογή είναι η Εκπαιδευτική Επιτροπή του Προγράμματος που θα επικοινωνήσει με τα υποψήφια άτομα εφόσον χρειαστεί.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις.

*Αναγνωρίζοντας και υποστηρίζοντας την κοινοτική δουλειά αλλά και την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ειδικών ψυχικής υγείας ή/και όσων έχουν προσφέρει μακρόχρονη εθελοντική δουλειά στο πεδίο βασισμένοι-ες στις παραπάνω αρχές, μετά τη συμπλήρωση των (κατ’ ελάχιστο) 12 συμμετοχών, θα δοθεί μία ολόκληρη και μία μερική υποτροφία για την παρακολούθηση του προγράμματος σε ΛΟΑΤΚΙ+ ειδικούς ψυχικής υγείας/ψυχοκοινωνικής στήριξης ή/και σε συναδέλφους με αποδεδειγμένη εθελοντική (pro bono) δουλειά στο πεδίο. Για πληροφορίες και σχετική αίτηση επικοινωνήστε μαζί μας στο παραπάνω mail.