Πραγματοποίηθηκε η εκδήλωση μας “1973-2023: 50 χρόνια υγεία & ανωμαλία”

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη η εκδήλωσή μας 1973-2023: 50 χρόνια υγεία και ανωμαλία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες, όλους και όλα που ήρθατε, που συμμετείχατε τόσο ενεργά στην κουβέντα και που συμμετέχετε στη συλλογική μας προσπάθεια!

Για εμάς το σημαντικότερο είναι να ανοίγουμε μαζί κουβέντες που δεν έχουν ανοίξει ως τώρα στον δημόσιο διάλογο, διεκδικώντας ορατότητα για αόρατες εμπειρίες και κάνοντας χώρο για όλο και μεγαλύτερη εμβάθυνση στο μέλλον.

Και στα επόμενα!