Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων ευαισθητοποίησης για επαγγελματίες του δημόσιου τομέα που εργάζονται με άτομα αιτούντα άσυλο

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Τρίτη ο πρώτος κύκλος σεμιναρίων ευαισθητοποίησης για επαγγελματίες του δημόσιου τομέα που εργάζονται με άτομα αιτούντα άσυλο που διοργάνωσε το Orlando LGBT+, σε συνεργασία με την Colour Youth, Κοινότητα Lgbtq Νέων Αθήνας.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος FAROS, το οποίο έχει στόχο την βελτίωση της πρόσβασης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στους φορείς και τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, μέσα από την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των επαγγελματιών για τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και τις καλές πρακτικές για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών. Eκπαιδευτ(ρι)ες ήταν η Μαριλίνα Αβάνη και η Άννα Παπάζογλου, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Orlando, καθώς και Σ. Πανοπούλου εκ μέρους της Colour Youth.

Περισσότεροι-ες από 70 επαγγελματίες συμμετείχαν στα τέσσερα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η ανταπόκριση αυτή και η αναγνώριση της ανάγκης που υπάρχει για περαιτέρω ενημέρωση πάνω στα ζητήματα που αφορούν τις ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αιτούντα άσυλο.

Ειδικά στο προσφυγικό πεδίο και την διαδικασία χορήγησης ασύλου στην Ελλάδα, έχει καταγραφεί πολλές φορές να λαμβάνουν χώρα αντιεπιστημονικές και ακραία παραβιαστικές πρακτικές σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ+ αιτούντων άσυλο.

Θεωρούμε απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι παρά την σημασία που έχουν και την ανάγκη που φαίνεται να καλύπτουν ανάλογα σεμινάρια, όσον αφορά στην επιμόρφωση επαγγελματιών, τέτοιες πρωτοβουλίες δεν είναι αρκετές εάν δεν συνοδεύονται από κεντρική πολιτική ανάληψη ευθύνης για την οριζόντια υποχρεωτική επιμόρφωση των διοικητικών υπαλλήλων, καθώς και για την διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών χορήγησης ασύλου εν γένει.

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα άτομα για τη συμμετοχή τους, αλλά και για τις γνώσεις και τις προσωπικές εμπειρίες που μοιράστηκαν από την δουλειά τους στο πεδίο.

 

Ορισμένα από τα σχόλια και τις εντυπώσεις των συμμετεχουσών-όντων:

«Μας έδωσε γνώση την οποία δεν είχαμε και δεν ήταν εύκολο να αναζητηθεί από αξιόπιστες πηγές.»

«Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου αποσαφηνίστηκαν όροι και έννοιες και αυτό θα βοηθήσει σίγουρα στην καλύτερη καταγραφή των αναγκών και στην παροχή κατάλληλης υποστήριξης στις/στους αιτούσες/-ούντες άσυλο στην Δομή στην οποία εργάζομαι.»

«Οι εκπαιδεύτριες/ές έδειξαν σεβασμό και υποστήριξη σε όλες/-ους τις/τους συμμετέχουσες/-ες αλλά και μεταξύ τους καθόλη την διάρκεια του σεμιναρίου. Ήταν ανοιχτές/οί και άμεσοι και με βοήθησαν πολύ να “ξεκλειδώσω” και να μην ντρέπομαι να φανερώσω στην ομάδα ότι αγνοούσα πολλά πράγματα, παρόλο που εργάζομαι χρόνια.»

«Με σεμινάρια σαν το δικό σας διευρύνονται οι γνώσεις γύρω από θέματα της έμφυλης ταυτότητας και του σεξουαλικού προσανατολισμού και έκφρασης και οι γνώσεις αυτές είναι που βοηθούν στη δημιουργία μιας ενσυναισθματικής κατανόησης για τα άτομα που έχουμε απεναντί μας, είτε είναι μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας είτε όχι»

 

*Το φθινόπωρο θα ακολουθήσει και ο δεύτερος κύκλος, με δύο ακόμα σεμινάρια για επαγγελματίες του δημόσιου τομέα που εργάζονται με άτομα αιτούντα άσυλο. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο.

Μέχρι τότε, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και μια συλλογή εμπειριών ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων αλλά και επαγγελματιών από την λήψη/παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα.