Καλή εργατική, διαθεματική Πρωτομαγιά

Σήμερα που γιορτάζεται η εργατική Πρωτομαγιά και είμαστε ένα μήνα πριν οι εταιρείες να θέλουν ξαφνικά να γιορτάσουν μαζικά τον μήνα υπερηφάνειας με εκδηλώσεις γύρω από τη συμπερίληψη, την ποικιλομορφία και την ισότιμη πρόσβαση (diversity, equity, inclusion) να θυμόμαστε ότι κανένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομο δεν είναι εξασφαλισμένο στην εργασία του, αν δεν είναι εξασφαλισμένα συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα όλων.

Καλή εργατική, διαθεματική Πρωτομαγιά.