#ηταυτότητασουδενθέλειαλλαγή

Eάν έχετε υποστεί θεραπεία μεταστροφής σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και ταυτότητας φύλου μπορείτε να συμπληρώσετε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο για την Ελλάδα ή την Κύπρο.