Ερωτηματολόγιο για την εμπειρία των επαγγελματιών στο δημόσιο τομέα σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr lgbti+personS».

Οι βασικοί στόχοι της έρευνας είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με την πρόσβαση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, τις στάσεις και τις αντιλήψεις, καθώς και τις πιθανές ανάγκες για επιμόρφωση και υποστήριξη των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα.

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε:

  • επαγγελματίες υγείας (ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτές-ριες, επισκέπτες-ριες υγείας),
  • επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές-ριες, κοινωνικούς λειτουργούς),
  • εκπαιδευτικούς (όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης),
  • διοικητικούς υπάλληλους (επαγγελματίες σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δήμους, ΚΕΠ, φορείς ασφάλισης, Εφορίες, κ.α)
  • αστυνομικούς,
  • επαγγελματίες στον τομέα της δικαιοσύνης (εισαγγελείς, δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί επιμελητές, εξειδικευμένο προσωπικό από τα Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανήλικων Θυμάτων – “Σπίτι του Παιδιού).

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και πλήρως ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης ή επικοινωνίας και η διεύθυνση IP σας είναι μη εντοπίσιμη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συμμετοχή σας.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://orlandolgbt.limequery.com/159831?lang=el 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα και των εγκλημάτων μίσους, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Yλοποιείται στην Ελλάδα από το KMOP, το Orlando LGBT+, την Colour Youth –  Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@orlandolgbt.gr

Λίγα λόγια για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την στοχοθεσία μας:
Αν και το Orlando LGBT+ δεν έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες που να καλύπτονται από ευρωπαϊκά/χρηματοδοτούμενα προγράμματα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για τα έτη 2020-2022 έχουν προκύψει ενδιαφέροντα προγράμματα στα οποία έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, και πληρούν δύο βασικά κριτήρια:

  • την συμμετοχή κομβικών εταίρων και ιδιαίτερα οργανώσεων βάσης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε αυτά, με σκοπό την καλύτερη προώθηση των στόχων μας αλλά και την συμμετοχή μελών της κοινότητας σε κομβικό (και όχι επιφανειακό) ρόλο στο εκάστοτε έργο, και
  • την σαφή στοχοθεσία και ουσιαστική επίδραση του έργου, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, με βάση τους πόρους και τα θεσμικά εργαλεία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θετικά.

Αναγνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά θεσμικούς και κρατικούς εταίρους, πολλές φορές δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και η εξοικείωση με τα προβλήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που κανονικά θα θέλαμε όλες-οι-α να υπήρχε ήδη. Η συμμετοχή μας σε αντίστοιχα προγράμματα στοχεύει και στην πίεση των θεσμικών εταίρων προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης, με πρώτο και κύριο την αναγνώριση της πιθανής άγνοιας ή/και μη εξειδίκευσής τους και των κινδύνων που αυτά κουβαλούν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τα δικαιώματά τους και την ψυχική τους υγεία.