Ερωτηματολόγιο για την εμπειρία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο δημόσιο τομέα

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «FAROS – Feature A protective environment fOr lgbti+personS».

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ΛΟΑTKI+ άτομα, άνω των 15 ετών, και έχει στόχο την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης αναφορικά με:

– τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την πρόσβασή τους σε δημόσιους φορείς/υπηρεσίες,
– τη στάση και τις αντιλήψεις των επαγγελματιών στους δημόσιους φορείς/υπηρεσίες προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα,
– τις πιθανές ανάγκες επιμόρφωσης και υποστήριξης των επαγγελματιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα,
– τα εμπόδια καταγγελίας των περιστατικών ομοφοβικής, αμφιφοβικής και τρανσφοβικής διάκρισης ή/και βίας.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι εθελοντική και πλήρως ανώνυμη. Δεν θα σας ζητηθούν στοιχεία ταυτοποίησης ή επικοινωνίας και η διεύθυνση IP σας είναι μη εντοπίσιμη. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε την συμμετοχή σας.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://orlandolgbt.limequery.com/565771?lang=el 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας, παρακολούθησης και πρόληψης των περιστατικών διακρίσεων και βίας προς ΛΟΑΤΚΙ άτομα και των εγκλημάτων μίσους, και η βελτίωση της πρόσβασης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, μέσω της ευαισθητοποίησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων των κρατικών λειτουργών, καθώς και της ανάπτυξης ενός δικτύου ενδιαφερομένων.

Yλοποιείται στην Ελλάδα από το KMOP, το Orlando LGBT+, την Colour Youth –  Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, τη Θετική Φωνή, τις Οικογένειες Ουράνιο Τόξο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο, και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δικαιώματα, Ιθαγένεια και Ισότητα (REC) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@orlandolgbt.gr

Λίγα λόγια για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την στοχοθεσία μας:
Αν και το Orlando LGBT+ δεν έχει πάγιες και διαρκείς ανάγκες που να καλύπτονται από ευρωπαϊκά/χρηματοδοτούμενα προγράμματα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που για τα έτη 2020-2022 έχουν προκύψει ενδιαφέροντα προγράμματα στα οποία έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε, και πληρούν δύο βασικά κριτήρια:

  • την συμμετοχή κομβικών εταίρων και ιδιαίτερα οργανώσεων βάσης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας σε αυτά, με σκοπό την καλύτερη προώθηση των στόχων μας αλλά και την συμμετοχή μελών της κοινότητας σε κομβικό (και όχι επιφανειακό) ρόλο στο εκάστοτε έργο, και
  • την σαφή στοχοθεσία και ουσιαστική επίδραση του έργου, σε μικρότερη ή μεγαλύτερη κλίμακα, με βάση τους πόρους και τα θεσμικά εργαλεία που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε θετικά.

Αναγνωρίζουμε ότι, ιδιαίτερα όσον αφορά θεσμικούς και κρατικούς εταίρους, πολλές φορές δεν υπάρχει η τεχνογνωσία και η εξοικείωση με τα προβλήματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, που κανονικά θα θέλαμε όλες-οι-α να υπήρχε ήδη. Η συμμετοχή μας σε αντίστοιχα προγράμματα στοχεύει και στην πίεση των θεσμικών εταίρων προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης, με πρώτο και κύριο την αναγνώριση της πιθανής άγνοιας ή/και μη εξειδίκευσής τους και των κινδύνων που αυτά κουβαλούν για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τα δικαιώματά τους και την ψυχική τους υγεία.