Έρευνα για τις Θεραπείες Μεταστροφής Σεξουαλικού Προσανατολισμού ή/και Ταυτότητας Φύλου στην Ελλάδα

Εικόνα από: broadview.org

Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που έχουν βιώσει θεραπείες μεταστροφής ή αλλιώς απόπειρες αλλαγής του σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και της ταυτότητας φύλου τους. Η συμπλήρωσή του είναι σύντομη και πολύ απλή -δύναται να κρατήσει παραπάνω ώρα μόνο εφόσον το άτομο θέλει να καταγράψει παραπάνω στοιχεία της εμπειρίας του στα αντίστοιχα πεδία ανοιχτής καταγραφής.

Δηλώνουμε ρητά ότι η συμμετοχή είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ και υποχρεούμαστε να αφαιρέσουμε από την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ή επιμέρους ταυτοποίηση/«φωτογράφιση» των συμμετεχόντων.

Ζητούμε από συναδέλφους, ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και επιμέρους άτομα και ομάδες να κοινοποιήσουν το παρόν ερωτηματολόγιο (δημόσια ή/και σε ιδιωτικά δίκτυά τους).

Η πρόσβαση όσο το δυνατόν περισσότερων ατόμων σε αυτό είναι πολύ σημαντική.

Στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση, καταγραφή και τέλος ανάδειξη τυχόν θεραπειών μεταστροφής που έχουν γίνει ή συνεχίζουν να λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και η άσκηση πίεσης για την ποινικοποίησή τους, εφόσον αναδυθεί σχετική ανάγκη.

*Ως θεραπείες μεταστροφής (ή επανόρθωσης) ορίζουμε οποιαδήποτε παρέμβαση (ψυχοθεραπευτική, ψυχολογική, ιατρική, φαρμακευτική, συμπεριφορική ή πνευματική) που αποσκοπεί στην αλλαγή του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου.

Υπεύθυνο άτομο αυτής της παρέμβασης μπορεί να είναι επαγγελματίας υγείας (γενικός ιατρός, παιδίατρος, ενδοκρινολόγος κ.α.), επαγγελματίας ψυχικής υγείας (ψυχίατρος, ψυχαναλυτής-τρια, ψυχοθεραπευτής-τρια, ψυχολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας κ.α.), πνευματικός ή θρησκευτικός καθοδηγητής (π.χ. ιερέας, εξομολόγος, κατηχητής), εναλλακτικός θεραπευτής-τρια (ομοιοπαθητικός, ενεργειακός θεραπευτής κ.α.).

Η έρευνα διεξάγεται από τον επιστημονικό φορέα για την ψυχική υγεία ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων Orlando LGBT+ και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο contact@orlandolgbt.gr

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://orlandolgbt.limequery.com/287965