Έρευνα για την πρόσβαση των τρανς ατόμων σε υπηρεσίες υγείας

Το Orlando LGBT+ συμμετέχει στο Transcare – «Improving access to healthcare for transgender individuals», ένα διετές πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (2014 – 2020), με κεντρικό στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την ασφαλή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας στα τρανς άτομα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξάγουμε διαδικτυακή έρευνα με στόχο να αντληθούν στοιχεία για την εξοικείωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με την ποικιλομορφία της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου.

Για τον λόγο αυτό κυκλοφορούμε δύο ερωτηματολόγια, τα οποία μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Το πρώτο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (ιατρούς, νοσηλευτές-ριες, κ.α), επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης (ψυχολογους, ψυχοθεραπευτές, κοινωνικούς-ες λειτουργους, κ.α.), και διοικητικούς-ες υπαλλήλους σε υπηρεσίες υγείας/ψυχικής υγείας.

Το δεύτερο απευθύνεται σε φοιτητές σχολών υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, κα.) και σχολών ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (Ψυχολογία, Κοινωνική εργασία, κα.).

Συμπληρώστε τα παρακάτω ερωτηματολόγια και βοηθήστε μας να συλλέξουμε τα απαραίτητα στοιχεία!

(διάρκεια συμπλήρωσης: 10′-15′).

……………………….

Εταίροι του προγράμματος, εκτός από τον φορέα μας, είναι : ΕΚΠΑ, Ιατρική Σχολή Αθηνών – ΠΜΣ «Παγκόσµια Υγεία – Ιατρική των Καταστροφών», Πανεπιστήμιο Κρήτης – Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, HelMSIC – Hellenic Medical Students’ International Committee (Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων Φοιτητών Ιατρικής), Colour Youth Κοινότητα LGBTQ+ Νέων Αθήνας, Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος – Θετική Φωνή, καθώς και τα ΙΕΚ Ακμή και η Read Lab.