Έρευνα για την εμπειρία των ΛΟΑΤ ατόμων στην Ελλάδα

Το Orlando LGBT+ συμμετέχει στη δημιουργία, τη διεξαγωγή και την επιστημονική εποπτεία έρευνας για την εμπειρία των ΛΟΑΤ+ ατόμων που διεξάγεται σε συνεργασία με το τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και το τμήμα Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει πτυχές της εμπειρίας της ζωής των ΛΟΑΤ ατόμων στην Ελλάδα σήμερα, σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν στην εικόνα εαυτού και τις συνήθειές τους. Η έρευνα αυτή αποτελεί -βάσει των διαθέσιμων ερευνών- την πρώτη προσπάθεια συστηματικης καταγραφής και αποτύπωσης των παραπάνω στην Ελλάδα, με απώτερο σκοπό την αύξηση της ορατότητας της κοινότητας και των ΛΟΑΤ θεμάτων, τη θεσμική πίεση για διεκδίκηση και υποστήριξη των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων και τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων ενδυνάμωσης και ενημέρωσης.

Όσα ΛΟΑΤ+ άτομα ενδιαφέρεστε, μπορείτε να τη συμπληρώσετε ή να την προωθήσετε:
https://goo.gl/forms/KygJi3gL1Wg9lAcd2