Έρευνα για τα ΛΟΑΤΚ+ άτομα και το Σχολείο στην Ελλάδα

Το Orlando LGBT+, σε συνεργασία με το Ghent University, συμμετέχει στην μεγάλη, διακρατική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τον σεξουαλικό προσανατολσμό και την ταυτότητα φύλου των έφηβων και νέων ατόμων.

Αν είσαι ΛΟΑΤΚ άτομο από 14-19 ετών, μπες εδώ και στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρεις αμέσως το ερωτηματολόγιο για την Ελλάδα ώστε να το συμπληρώσεις:
https://www.thefreeproject.net/ 

Η έρευνα είναι εντελώς ανώνυμη και καμία σύνδεση επιμέρους στοιχείων με άτομα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, ενώ προστατεύονται πλήρως από το απόρρητο επιμέρους στοιχεία που μπορεί να αφορούν το σχολείο σου.

Ο γενικός στόχος της παρούσας έρευνας είναι να συνεισφέρει στην ευρύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τους στρεσσογόνους παράγοντες που βιώνουν έφηβα και νέα άτομα, ΛΟΑΤΚ και μη, και που μπορεί να συνδέονται με την ψυχική υγεία και τις σχολικές επιδόσεις.

Αν είσαι εκπαιδευτικός, επαγγελματίας ψυχοκοινωνικής στήριξης, μέλος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που δεν μπορεί να συμμετάσχει στην έρευνα λόγω ηλικίας ή απλά θες να βοηθήσεις στην συλλογή δεδομένων για την Ελλάδα, κοινοποίησε το ερωτηματολόγιο, και ενημέρωσε όσα περισσότερα άτομα μπορείς για να το συμπληρώσουν.

Πολλές δεκαετίες ερευνών έχουν αποδείξει ότι η ψυχική υγεία και οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των ΛΟΑΤΚ νέων διαφέρουν από αυτές των συνομηλίκων τους, και το θεωρητικό μοντέλο του Μειονοτικού Στρες αναφέρεται στους διακριτούς παράγοντες επικινδυνότητας και το στίγμα που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚ άτομα, εξηγώντας τις διαφορές αυτές.

Οι περισσότερες μελέτες μέχρι τώρα για την εμπειρία των ΛΟΑΤΚ μαθητ(ρι)ών έχουν γίνει στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ελάχιστες έχουν γίνει στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα σημειώνουμε την εκτενή έρευνα για το Σχολικό Κλίμα από την Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας πριν μερικά χρόνια.

Συλλέγει δεδομένα από 12 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Αλβανία, Σλοβενία, Αυστρία), με στόχο να προσφέρει νέα δεδομένα και να ενημερώσει τις σχετικές πολιτικές και παρεμβάσεις.

Διενεργείται στο πλαίσιο του προγράμματος «FREE»(Fostering the Right to Education in Europe- Φροντίζοντας το Δικαίωμα στην Εκπαίδευση στην Ευρώπη).

Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν οι επιστημονικά υπεύθυνες του Orlando LGBT+ σε συνεργασία με ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό από τα Universidad Complutense de Madrid (Ισπανία) , το Universidade do Porto (Πορτογαλία) , University of Zagreb (Σλοβενία), Sapienza University of Rome (ιταλία), Dublin City University (Ιρλανδία) και τις οργανώσεις Association ŠKUC (Ουγγαρία) και Mozaika, Association of LGBT and their friends (Λετονία)