Πρώτη Πανελλήνια Έρευνα για τις Στάσεις & αντιλήψεις ειδικών ψυχικής υγείας κατά την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤ+ άτομα: Η εμπειρία των ληπτών-ριών

Το Orlando LGBT+ ξεκινά τη διεξαγωγή της Πρώτης Πανελλήνιας Έρευνας για τις «Στάσεις & αντιλήψεις ειδικών ψυχικής υγείας κατά την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤ+ άτομα: Η εμπειρία των ληπτών-ριών»

Δείτε τις πληροφορίες και συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο!

Με αφορμή το δημόσιο διάλογο και τις θεσμικές αλλαγές σε διάφορα ζητήματα που αφορούν τα ΛΟΑΤ+ άτομα (σύμφωνο συμβίωσης, νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια κ.α), συχνά έρχονται στην επιφάνεια οι στάσεις και οι πρακτικές των ειδικών ψυχικής υγείας (ψυχίατροι, ψυχολόγοι κ.α) σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η καταγραφή των πρακτικών των ειδικών ψυχικής υγείας στην παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤ+ άτομα, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τα ίδια τα ΛΟΑΤ+ άτομα.

Η έρευνα επομένως αφορά ΜΟΝΟ ΛΟΑΤ+ άτομα και η συμμετοχή σας σε αυτή γίνεται μέσω ενός εντελώς ανώνυμου ερωτηματολογίου. Η συμπλήρωσή του διαρκεί 10’-20’ και είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αποτελεί την πρώτη καταγραφή σχετικών εμπειριών για τη συνεργασία με επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

 

Εφόσον είστε ΛΟΑΤ+ άτομο, και θέλετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:

– Αν έχετε επισκεφτεί μόνο έναν/μία ειδικό ψυχικής υγείας στη ζωή σας, παρακαλούμε ακολουθείστε αυτό το σύνδεσμο: https://forms.gle/uChNYYUwSZapnn9k7

– Αν έχετε επισκεφτεί πάνω από έναν/μία ειδικούς ψυχικής υγείας, παρακαλούμε ακολουθείστε αυτό το σύνδεσμο: https://forms.gle/o1cacbwCQ4HdMxuD7