Σεξουαλική & Αναπαραγωγική Υγεία

caring for lesbian, gay, bisexual, transgender and questioning youth

Αυτή η παρουσίαση από το Physicians for Reproductive Health περιλαμβάνει στοιχεία για τη ΄ΛΟΑΤΚ πολιτισμικά επαρκή παροχή υπηρεσιών υγείας, συζητά την ανθεκτικότητα και τους παράγοντες επικινδυνότητας που επηρεάζουν την υγεία των ΛΟΑΤΚ εφήβων και παρέχει επιπλέον πηγές.

https://prh.org/wp-content/uploads/2018/01/ARSHEP-LGBTQ-Youth-2018.pptx

caring for transgender adolescents

Αυτή η παρουσίαση από το Physicians for Reproductive Health περιλαμβάνει ορολογίες σχετικά με το φύλο,  προσεγγίζει την πρωτοβάθμια και εξειδικευμένη φροντίδα που μπορεί να χρειάζονται τα τρανς έφηβα άτομα και εξηγεί πως οι προκαταλήψεις και το στίγμα δημιουργούν ανισότητες στο χώρο της υγείας.

https://prh.org/wp-content/uploads/2018/01/ARSHEP-Caring-for-Transgender-Adolescents-2018.pptx