Ίντερσεξ

υποστηριζοντασ το ιντερσεξ παιδι σας

Oι IGLYO (International LGBTQI Youth and Student Organisation), OII Europe και EPA (European Parents Association) δημιούργησαν έναν οδηγό απευθυνόμενο σε γονείς ίντερσεξ παιδιών. Στόχος του οδηγού είναι η εισαγωγή των γονέων στο θέμα, η παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα το ίντερσεξ παιδί τους και να λάβουν αποφάσεις για ζητήματα ιατρικών παρεμβάσεων, καθώς και το πού μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες.

https://oiieurope.org/υποστηρίζοντας-το-ίντερσεξ-παιδί-σας/