Έμφυλη Βία & ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες

οδηγός ευαισθητοποιησησ για υποστηρικτικό προσωπικό που εργάζεται µε επιζήσασες έµφυλης βίας

Ο παρών oδηγός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women. Ο οδηγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως συνοδευτικό υλικό σε εκπαιδευτικά εργαστήρια που προσφέρονται σε υποστηρικτικό προσωπικό ή µπορεί να λειτουργήσει ως εισαγωγικό πακέτο ευαισθητοποίησης για την έµφυλη βία. Προσφέρει κατευθυντήριες γραµµές για το υποστηρικτικό προσωπικό, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίησή τους και τη γνώση τους για το φαινόµενο της έµφυλης βίας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τους διαφορετικούς φορείς είτε στο σύνολό τους είτε, µετά από προσαρµογή, στις συγκεκριµένες ανάγκες που εκφράζονται σε διαφορετικές περιπτώσεις. Ο αναγνώστης µπορεί να βρει σε αυτές βασικές ορολογίες και έννοιες που σχετίζονται µε την έµφυλη βία, βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την εργασία µε επιζήσασες έµφυλης βίας, καθώς και βασικές τεχνικές επικοινωνίας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανεξάρτητα από το ρόλο του/της εκάστοτε επαγγελµατία.

http://diotima.org.gr/odigos-gia-ypostiriktiko-prosopiko/

Εισαγωγικός οδηγός εκπαίδευσης πάνω στις βασικές έννοιες, αρχές και προσεγγίσεις για την έμφυλη βία

Το ΚΓΜΕ Διοτίμα και η UNFPA, η υπηρεσία του ΟΗΕγια τα δικαιώματα πρόσβασης στην αναπαραγωγική υγεία,  συνεργάστηκαν συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας στο πλαίσιο της απόκρισης στο προσφυγικό ζήτημα, δημιουργώντας υλικό αναφοράς για εκπαιδευτές/τριες που ασχολούνται με την εκπαίδευση και την ενίσχυση δυνατοτήτων επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με περιστατικά έμφυλης βίας. Ο Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού που εκδόθηκε το 2017, περιλαμβάνει διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα καθώς και το αντίστοιχο εθνικό νομικό πλαίσιο όσον αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Οι ενότητες και οι προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρονται στο φάκελο διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, όπως αυτές εντοπίστηκαν μέσω της εργασίας τους με μετανάστες/ριες και πρόσφυγες/ισσες. Τα θέματα που περιλαμβάνονται παρέχουν μια αξιόπιστη εισαγωγή σε ζητήματα γύρω από την έμφυλη βία, καθώς και τα αποτελέσματα που έχει στα άτομα και τις κοινωνίες και τη σημασία της αντιμετώπισής της, ανεξάρτητα από το πλαίσιο. Οι χρήστες και οι χρήστριες του υλικού μπορούν να συνδυάσουν τις διαφάνειες από τις παρουσιάσεις που συμπεριλαμβάνονται για να απευθυνθούν στο εκάστοτε κοινό. Καθώς αυτός ο φάκελος περιέχει εισαγωγικές πληροφορίες, συνίσταται έντονα στους χρήστες του που θέλουν να μάθουν περισσότερα, να ανατρέξουν για περισσότερη εμβάθυνση στις πηγές που αναφέρονται στο τέλος αυτού του οδηγού.

http://diotima.org.gr/neos-odigos-anaforas-gia-epaggelmati/

Οδηγός καλών και κακών νομικών και διοικητικών πρακτικών

Ο παρών οδηγός υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διακρατικού έργου DAPHNE – Building a safety net for refugee and migrant women. Στο εγχειρίδιο παρουσιάζονται νομικές και διοικητικές πρακτικές διαφόρων κατηγοριών επαγγελματιών (υπάλληλοι υπηρεσιών ασύλου, αστυνομικοί, δικηγόροι, εισαγγελείς, εισαγγελείς ανηλίκων και δικαστές), που εργάζονται με προσφυγικούς και μεταναστευτικούς πληθυσμούς – επιζήσασες/ωντες έμφυλης βίας. Οι πρακτικές που εντοπίστηκαν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 1) εκείνες που παραβιάζουν ευθέως το αντίστοιχο εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, 2) όσες θεωρούνται καλές πρακτικές, επειδή καταφέρνουν να εκπληρώσουν πιο αποτελεσματικά το σκεπτικό και το σκοπό της νομοθεσίας. Οι κακές πρακτικές εντοπίζεται να ασκούνται κυρίως από τις αστυνομικές, δικαστικές, διοικητικές αρχές, με επίκεντρο τις διαδικασίες ασύλου. Επιπλέον γίνεται αναφορά και στις πρακτικές του νοσηλευτικού προσωπικού σε δημόσια νοσοκομεία, του προσωπικού κοινωνικών υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης και του προσωπικού σε συμβουλευτικά κέντρα ή άλλες υποστηρικτικές δομές, σε κάθε χώρα.  Πέρα από τον εντοπισμό και την εξέταση αυτών των πρακτικών, ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να συμβάλει και στη δημόσια συζήτηση σχετικά με την έμφυλη βία και τη βελτίωση της προστασίας των θυμάτων, ιδίως εκείνων που ανήκουν σε πιο ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι προσφύγισσες και οι μετανάστριες. Οι πρακτικές που παρουσιάζονται παρακάτω, έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από το Κέντρο Διοτίμα, στην Ιταλία από την Differenza Donna ONG, (Ιταλία-ΜΚΟ), στην Ισπανία από την SURT Foundation  (Ισπανία-ΜΚΟ).

http://diotima.org.gr/odigos-kalon-kai-kakon-nomikon-kai-dioikitikon-praktikon/

Εργασία με θύματα εγκλημάτων μίσους κατά ΛΟΑΤ ανθρώπων

Το εγχειρίδιο αυτό δημιουργήθηκε από την ομάδα του προγράμματος Come Forward με στόχο να παράσχει στους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν με θύματα εγκλημάτων μίσους έναν πρακτικό εργαλείο για να τις ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΤ ατόμων. Παρέχει στους/στις επαγγελματίες που δουλεύουν με θύματα και μάρτυρες σε φορείς και οργανώσεις όπου οι άνθρωποι καταγγέλουν εγκλήματα και λαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (αστυνομία, εισαγγελείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ.) απλές και σχετικές πληροφορίες για την καλύτερη κατανόηση της ομοφοβικής και τρανσφοβικής βίας, των εμπειριών και της οπτικής των θυμάτων, αλλά και την διασφάλιση της μέγιστης υποστήριξης και ασφάλειας προς τα θύματα. Περιλαμβάνει ακόμη συγκεκριμένες και πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες και συμβουλές για την επικοινωνία και δουλειά με ΛΟΑΤ θύματα, λαμβάνοντας υπόψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες και την ευαλωτότητά τους.

http://www.lgbthatecrime.eu/resources/infopack

Preventing and Responding to Gender-Based Violence: Expressions and Strategies

Αυτή η θεματική επισκόπηση προσεγγίζει την έμφυλη βία στο πλαίσιο της σύμπραξης με στόχο την ανάπτυξη. Εξηγεί τα βασικά μοτίβα και τα αίτια, καθώς και τις διαφορετικές εκφάνσεις της έμφυλης βίας. Η επισκόπηση παρουσιάζει την τριπλή προσέγγιση της Sida’s για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας: πρόληψη,  ενίσχυση των νομικών και θεσμικών πλαισιών και βελτίωση των υπηρεσιών που απευθύνονται σε επιζήντες-σασες, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από επιτυχή προγράμματα των συνεργαζόμενων με τη Sida’s οργανώσεων.

https://www.sida.se/contentassets/3a820dbd152f4fca98bacde8a8101e15/preventing-and-responding-to-gender-based-violence.pdf

Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons

Oι οδηγίες αυτές προσφέρουν πρακτικές συμβουλές για το σχεδιασμό στρατηγικών και την πραγματοποίηση δράσεων με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Περιλαμβάνουν ακόμη πληροφορίες για βασικά ζητήματα υγείας, νομικού πλαισίου, ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιώματων, αναφορικά με αυτές τις στρατηγικές και δράσεις.

https://www.unhcr.org/protection/women/3f696bcc4/sexual-gender-based-violence-against-refugees-returnees-internally-displaced.html