Διήμερο σεμινάριο «ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες: Μια διαθεματική προσέγγιση για εργαζόμενους-ες στο πεδίο».

Το  Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία Χωρίς Στίγμα διοργανώνει διήμερο σεμινάριο με θέμα «ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες: Μια διαθεματική προσέγγιση για εργαζόμενους-ες στο πεδίο».

 Απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχοκοινωνικής, ιατρικής, νομικής υποστήριξης και διερμηνείς που εργάζονται σε ΜΚΟ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αυξήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων πάνω σε βασικές έννοιες, ορολογίες και καλές πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψιν ζητήματα όπως ο συνδυασμός ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων με ζητήματα βίας και βασανιστηρίων, Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας (SGBV), οροθετικότητα, προσφυγική ιδιότητα, κλπ.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 • Βασικές έννοιες και ΛΟΑΤΚΙ+ ορολογίες
 • ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες και διερμηνεία
 • Οι ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτότητες και οι αναπαραστάσεις τους (νομοθεσία κλπ) σε διαφορετικές χώρες προέλευσης
 • Διαθεματικότητα
 • ΛΟΑΤΚΙ+ επιζώντες/επιζώσεςΒασανιστηρίων και Σεξουαλικής και Έμφυλης βίας (SGBV): Υποδοχή και αναγνώριση
 • Καλές πρακτικές για επαγγελματίεςπου εργάζονται με ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες
 • Trafficking, smuggling, sexworking, survival sex: Αναγνώριση και διαχωρισμός

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος UNINTEGRA, ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που δημιουργήθηκε από το ACSAR Foundation, σε συνεργασία με το msocial, το οποίο λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο κοινοπραξίας αποτελούμενης από  Πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα UNINTEGRA έχει στόχο τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων, και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του the AMIF fund, και του Catalan Fund for Cooperation.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Μαρτίου 09:00-16:30, στην Αίθουσα Α (1ος όροφος), Ιπποκράτους 7.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του διημέρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο contact@orlandolgbt.gr

 

*Οι θέσεις συμμετοχής για το σεμινάριο έχουν συμπληρωθεί. 

Orlando LGBT+ Mental Health Beyond the Stigma organises a two-day workshop on the topic «LGBTQI+ refugees: An intersectional point of view for field workers».

The training is aimed at professionals offering psychosocial, medical and legal support, and interpreters that work in Civil Society Organisations, public and private bodies.

The aim of the workshop is to provide training on basic notions, terminology and good practices when providing services to LGBTQI+ individuals, through an intersectional approach, taking into account issues such as the combination of LGBTQI+ identities with issues of violence and torture, Sexual & Gender Based Violence, HIV, refugee status etc.

During the workshop, the following issues will be discussed:

 • Basic LGBTQI+ terminology
 • LGBTQI+ refugees and interpretation
 • LGBTQI+ identities and their representations (legal framework, etc) in different countries of origin
 • Intersectionality
 • Trauma
 • LGBTQI+ survivors of Torture and Sexual and Gender Based Violence (SGBV): Reception and identification
 • Good practices for professionals working with LGBTQI+ refugees
 • Trafficking, smuggling, sex-working, survival sex: Identification and distinction

The workshop is organised as part of the project UNINTEGRA, a European project developed by the ACSAR Foundation, together with msocial, which operates within the framework of a consortium made up of Universities. UNINTEGRA aims to facilitate the social inclusion of refugees displaced by war. It has the support of the European Commission, through the AMIF fund, and the Catalan Fund for Cooperation.

The workshop will take place on Monday 18 and Tuesday 19 March, 9:00 – 16:30, in Room Α (1st floor), Ippokratous 7. Participation in the workshop is free and participants will receive a participation certificate.

For more information, you  can contact us at contact@orlandolgbt.gr

 

*Τhe number of participants has been met.