Διήμερη Εκδήλωση «Η υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες»

Συμμετέχουμε ως φορέας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα FAROS “Feature a protective environment for LGBTI+ people”, που επιδιώκει να συμβάλει στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης, προστασίας και παρακολούθησης όσον αφορά την πρόσβαση ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού καταγράφονται ανησυχητικά ερευνητικά δεδομένα για το στίγμα και τα είδη βίας που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά την πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες. Δεδομένα που είναι γνωστά για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που τα βιώνουν και καλούνται να τα αντιμετωπίσουν καθημερινά, αλλά παραμένουν σοκαριστικά και είναι σημαντικό που καταγράφονται οργανωμένα για πρώτη φορά.

Με βάση αυτά, η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, οργάνωση που επίσης συμμετέχει στο πρόγραμμα, σας προσκαλεί στην τρίτη διήμερη συμμετοχική εκδήλωση του FAROS, συνέχεια των δύο προηγούμενων εκδηλώσεων ενημέρωσης, με τίτλο: «Η υποστήριξη των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων σε δημόσιους φορείς και υπηρεσίες», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5/4 και Τρίτη 6/4, 11:00 – 13:00.