Διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Transcare

Το πρόγραμμα Transcare Project στο οποίο συμμετείχαμε ολοκληρώνει τον κύκλο του, μετά από τρία χρόνια έρευνας, συνεργασίας μεταξύ οργανισμών, ανοιχτών συζητήσεων και εποικοδομητικού διαλόγου.

Στο κλείσιμο αυτού του έργου, η κοινοπραξία μας έχει πλέον παρουσιάσει, και μπορείτε να βρείτε on line, μία ανοιχτή εκπαιδευτική πλατφόρμα για Φοιτητές/-ριες Σχολών Υγείας και Επαγγελματίες Υγείας.

Η δομή της εκπαιδευτικής πλατφόρμας έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί ασύγχρονα, με σεβασμό στο χρόνο των επαγγελματιών υγείας. Χωρίζεται σε 4 Διδακτικές Ενότητες (Modules), το καθένα από τα οποία περιέχει Μαθήματα (Lessons), ενώ κάθε Μάθημα περιέχει ορισμένα Κεφάλαια (Units).

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι 4 – 6 εβδομάδες με ενασχόληση 4 – 6 ώρες την εβδομάδα, χωρίς ωστόσο αυτό να είναι δεσμευτικό. Στο τέλος κάθε Module, υπάρχει μια αξιολόγηση 7 ερωτήσεων, όπου τα συμμετέχοντα άτομα καλούνται να συμπληρώσουν. Με το τέλος της παρακολούθησης όλου του προγράμματος υπάρχει μια συνολική αξιολόγηση 30 ερωτήσεων και για την εξασφάλιση του πιστοποιητικού χρειάζεται η επιτυχής συμπλήρωση 75% αυτών.

Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι ανοικτή και δωρεάν προς όλους, -ες, -α.

Μπορείτε να Μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα και οδηγίες για την εγγραφή και παρακολούθησή του στην πλατφόρμα στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενων