Δελτίο Τύπου αποτίμησης της «Διεπιστημονική Συζήτηση για την Ταυτότητα Φύλου» από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Το παρόν αποτελεί συνέχεια του χθεσινού δελτίου τύπου μας (επισυνάπτεται στα σχόλια) για την ημερίδα «Διεπιστημονική Συζήτηση για την Ταυτότητα Φύλου» που διοργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών.

Καθώς η περιγραφή της εκδήλωσης και οι τίτλοι των προσκεκλημένων εισηγητών άφηναν σοβαρές υπόνοιες για την επιστημονικότητα και την επαρκή γνώση των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων εκ μέρους των εισηγητών, μέλη της επιστημονικής ομάδας του Orlando LGBT+ μεταβήκαμε στην Πάτρα για την παρακολούθηση της συζήτησης.
Στόχος μας ήταν να συμβάλλουμε στο να γίνει ένας ουσιαστικός και έγκυρος επιστημονικός διάλογος. Δυστυχώς, οι ανησυχίες μας επιβεβαιώθηκαν: οι απόψεις που εκφράστηκαν εκ μέρους των φερομένων ως ειδικών στα εν λόγω ζητήματα, παραπέμπουν σε προσεγγίσεις παρωχημένες και πλέον αποδεδειγμένα επιστημονικά άκυρες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:
– χρησιμοποιήθηκαν επανειλημμένα προβληματικοί και κακοποιητικοί όροι όπως: τραβεστί, τρανσέξουαλ, “άτομα διεμφυλικής λογικής” κ.α.
– έγινε αναφορά σε κακοποιητικά, τρανσφοβικά στερεότυπα, π.χ ότι τα τρανς άτομα χρησιμοποιούν πλαστά στοιχεία ταυτότητας και “έχουν ξεγελάσει τις νόμιμες αρχές, έχουν διοριστεί χωρίς να το δικαιούνται”,
– έγιναν ξεκάθαρες τοποθετήσεις σε πλήρη αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα και τις καλές πρακτικές, όπως ότι δεν πρέπει τα έφηβα τρανς άτομα να έχουν πρόσβαση στην ορμονοθεραπεία ή στη νομική αλλαγή των εγγράφων τους,
-αμφισβητήθηκε ακόμα και η απρόσκοπτη πρόσβαση των ενηλίκων ατόμων στην νομική αλλαγή της ταυτότητας φύλου, με σαφή τοποθέτηση ότι πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση για την ύπαρξη “διαταραχών”, και
– τέθηκε θέμα διαφορικής διάγνωσης με “άλλες διαταραχές” όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας ή ο αυτισμός.

Είναι πρόδηλο από τα αναφερθέντα, ένα δείγμα μόνο όσων ειπώθηκαν, ότι οι εν λόγω ομιλίες δε συμβαδίζουν με τα επιστημονικά δεδομένα αλλά και προδίδουν μία σοβαρή προκατάληψη απέναντι στα τρανς άτομα και την ψυχική τους υγεία· η θέση, όμως, της αυθεντίας που οι ομιλητές διεκδικούσαν μετατρέπει τις προκαταλήψεις αυτές σε κακοποιητικές πρακτικές.
Ο λόγος που επιμένουμε στην αναφορά και την καταγγελία των παραπάνω, είναι ότι δυστυχώς οι κακοποιητικές αυτές θέσεις που αναφέρουμε εδώ, δεν αφορούν μόνο μία περίπτωση όπως η χθεσινή που μπορεί να χαρακτηριστεί ίσως ως “ακραίο” παράδειγμα από τους γνώστες των επιστημονικών δεδομένων. Αγγίζουν και επηρεάζουν τη στάση πολλών συναδέλφων μας αλλά και επίσημων φορέων, κάτι που θα συνεχίσει να συμβαίνει όσο τα ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου παραμένουν σε μία “γκρίζα περιοχή” στο δημόσιο και επιστημονικό διάλογο.
Στο τέλος των ως άνω εισηγήσεων, δόθηκε χώρος και στην προγραμματισμένη ομιλία για τη θέση της εκκλησίας. Η συμπερίληψη εκπροσώπων της εκκλησίας σε ημερίδες με καθαρά επιστημονικό αντικείμενο δε μας είναι άγνωστη. Θεωρούμε όμως πως είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο πεδίο της πνευματικότητας και της προσωπικής πίστης από τη μία και των επιστημονικών αρχών από την άλλη. Η ιστορία και η επιστημολογία έχουν δείξει ότι κάθε φορά που αυτά συγχέονται, ελλοχεύουν εξαιρετικοί κίνδυνοι σε βάρος της επιστήμης και της κοινωνικής εξέλιξης.

Παρότι το κλίμα και ο συντονισμός της συζήτησης ήταν αφιλόξενα προς άλλες τοποθετήσεις, καταφέραμε, με την ολοκλήρωση των εισηγήσεων, να μας δοθεί ο λόγος. Στην τοποθέτηση μας:
-αναφερθήκαμε σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και των διεθνών οργανισμών ψυχικής υγείας για τα ζητήματα της ταυτότητας φύλου,
-τονίσαμε την επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και το γεγονός ότι αυτές αποτελούν τον πραγματικό παράγοντα επικινδυνότητας για την εμφάνιση προκλήσεων ψυχικής υγείας και όχι η ταυτότητα φύλου ή/και ο σεξουαλικός προσανατολισμός κάθε ατόμου,
-εκφράσαμε την έντονη και αδιάλειπτη ανησυχία μας για την αντιεπιστημονική προσέγγιση πολλών ειδικών ψυχικής υγείας στην Ελλάδα όσον αφορά ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, και -υπογραμμίσαμε τη δυνάμει καταστροφική συνέπεια των κακών πρακτικών τους κατά την παροχή υπηρεσιών σε τρανς άτομα.

Οι απαντήσεις των εισηγητών (όσων είχαν επιστημονική ιδιότητα) στις παρατηρήσεις μας, κινούνταν σε δυο άξονες: απο τη μια αναφέρονταν στα δεδομένα με τα οποία διαφωνούσαν ως ιδεολογικά και όχι επιστημονικά στοιχεία, ενώ όσα επιστημονικά δεδομένα και οδηγίες δεν μπορούσαν να αρνηθούν, είτε παραδέχτηκαν ότι δεν τα γνωρίζουν είτε τα αμφισβήτησαν ευθέως -αμφισβητώντας ταυτόχρονα τον ίδιο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με την αιτιολόγηση ότι “χρειάζεται ως επιστήμονες να έχουμε κριτική στάση”. Έφτασαν δε και σε σημείο αμφισβήτησης της ίδιας της επιστημονικότητας του κλάδου της ψυχικής υγείας, λέγοντας επί λέξει ότι “δεν είμαστε χειρουργοί να ακολουθούμε τόσο αυστηρά δεδομένα”. Ταυτόχρονα υποτίμησαν την ψυχιατρική και ψυχολογική επιστήμη (των οποίων είναι λειτουργοί), κάνοντας ουσιαστικά αυτό που κατέκριναν εξαρχής: στη θέση των επιστημονικών αρχών, τοποθέτησαν προσωπικές απόψεις και φοβικές αντιλήψεις.

Κλείνοντας, αντί άλλου σχολίου, χρειάζεται ίσως να κάνουμε μία ειδική αναφορά σε έναν παραμελημένο αλλά κεντρικό ρόλο των επαγγελματιών ψυχικής υγείας: αυτόν της κοινωνικής συνηγορίας σε θέματα διακρίσεων.
Ενδεικτικά, ο Αμερικάνικος Ψυχολογικός Σύλλογος (μεταξύ άλλων φορέων), στις επίσημες θέσεις του για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε τρανς και εν γένει ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τονίζει ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να κατανοούν την ανάγκη να προωθήσουν κοινωνική αλλαγή για τη μείωση του στίγματος. Έτσι, μειώνονται και οι αρνητικές επιδράσεις του στη δημόσια υγεία, την ψυχική υγεία και την ευζωία.
Ο ρολος μας επομένως δεν περιορίζεται μόνο στην παρατήρηση φαινομένων ή την ατομική υποστήριξη, αλλά είμαστε υπόλογοι για κάθε διάκριση που ανεχόμαστε με πράξεις ή παραλείψεις μας.
Αυτή τη δεοντολογική αρχή δεσμευόμαστε να ακολουθούμε και ως επιστημονική ομάδα του Orlando LGBT+, θεωρώντας αναπόσπαστο κομμάτι της επιστημονικής και επαγγελματικής μας δραστηριότητας την άρθρωση δημόσιου λόγου ενάντια σε κάθε κακοποιητική θέση και πρακτική, αλλά και κάθε κατάχρηση της ιδιότητας της αυθεντίας.