Δήλωση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας σχετικά με την επιβεβαιωτική, ερευνητικά τεκμηριωμένη, συμπεριληπτική φροντίδα για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary άτομα, την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και τον ρόλο της πρακτικής και της επιστήμης της ψυχολογίας

Πριν λίγες μέρες η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία δημοσίευσε επίσημη δήλωση πολιτικής με την οποία στηρίζει αταλάντευτα και αποκλειστικά τις επιβεβαιωτικές υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας για τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary παιδιά, έφηβα και ενήλικα άτομα.

Η σημασία αυτής της δήλωσης δεν μπορεί να υποτιμηθεί, ειδικά μέσα στο συγκεκριμένο ιστορικό και πολιτικο συγκείμενο, τη στιγμή που τα δικαιώματα των τρανς ατόμων και η πρόσβαση σε επιβεβαιωτικές υπηρεσίες δέχονται συντεταγμένη επίθεση σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, με δραματικές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των τρανς ατόμων, αλλά και την αυξανόμενη τρανσφοβική βία που αντιμετωπίζουν. Η δήλωση αυτή έρχεται ακριβώς λόγω αυτής της συνθήκης, ως απάντηση στην παραπληροφόρηση και των συνεχιζόμενων τρανσφοβικών νομοσχεδίων. Έρχεται για να στηρίξει το μοντέλο της επιβεβαιωτικής, μη κατευθυντικής προσέγγισης και αποτελεί απάντηση σε μοντέλα κατευθυντικά και συγκαλυμμένα τρανσφοβικά, τα οποία βρίσκουν έδαφος στην καλά εγκατεστημένη προκατάληψη που συναντάται και στους επαγγέλματίες ψυχικής υγείας. Τα μοντέλα αυτά απαντώνται και στη χώρα μας, παρουσιάζονται ως διερευνητικά, αλλά στην ουσία τους παθολογιοποιούν την τρανς εμπειρία και αμφισβητούν τον αυτοπροσδιορισμό. Ειδικά δε για τα έφηβα τρανς άτομα, με δεδομένη τη μη προσβασιμότητα σε αναστολείς ορμονών, αλλά και συνολικά σε επιβεβαιωτικές υπηρεσίες και πρακτικές, οι προσεγγίσεις αυτές είναι πολλαπλά επιβαρυντικές για την ψυχική υγεία και ευζωια τους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν σύγχυση και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Καλούμε κάθε επαγγελματία ψυχοκοινωνικής στήριξης, κάθε φορέα και ενδιαφερόμενο άτομο να ενημερωθεί και να στηρίζει το δικαίωμα των τρανς άτομων κάθε ηλικίας στην εύρεση επιβεβαιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας την ευθυγράμμιση με το ICD11 την οποία αναμένουμε περισσότερα από δύο χρόνια, με την οποία αποπαθολογιοποιείται η τρανς εμπειρία.

Απαιτούμε τον εξορθολογισμό του νόμου για τις θεραπείες μεταστροφής και την οριζόντια απαγόρευσή τους.

Για την ευρύτερη διάδοση και πληροφόρηση, μπορείτε να βρείτε τη δήλωση αυτή μεταφρασμένη στα ελληνικά και πρωτότυπη παρακάτω: 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

Σε συνέπεια με την αποστολή της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (APA) να προάγει την πρόοδο, την επικοινωνία και την εφαρμογή της ψυχολογικής επιστήμης και γνώσης προς όφελος της κοινωνίας και για τη βελτίωση των ζωών, η παρούσα δήλωση πολιτικής επιβεβαιώνει την υποστήριξη της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρείας για την απρόσκοπτη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την ερευνητικά τεκμηριωμένη κλινική φροντίδα για τρανς, non-binary και φυλοδιαφορετικά παιδιά, έφηβα και ενήλικα άτομα, καθώς και για την αυξημένη προσβασιμότητα του κοινού σε έγκαιρες και ακριβείς πληροφορίες που θεμελιώνονται στην κλινική πρακτική και την επιστήμη της ψυχολογίας. Η ερευνητικά τεκμηριωμένη κλινική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαιωτικής προς το φύλο φροντίδας, θα πρέπει να μην είναι πειθαναγκαστική, να προσαρμόζεται και με επίκεντρο τις ανάγκες του ατόμου που λαμβάνει τη φροντίδα και να βασίζεται στην ψυχολογική και κλινική επιστήμη, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της ποικιλομορφίας του φύλου ως μέρος της φυσιολογικής ανθρώπινης ποικιλομορφίας, καθώς και της αναγνώρισης των ορίων της τρέχουσας κατάστασης της επιστημονικής γνώσης.

Επιπλέον, η παρούσα δήλωση απαντά στη διάδοση λανθασμένων και αβάσιμων αφηγήσεων που χαρακτηρίζουν λανθασμένα τη δυσφορία φύλου και την επιβεβαιωτική φροντίδα, με πιθανό αποτέλεσμα τον περαιτέρω στιγματισμό, την περιθωριοποίηση και την έλλειψη πρόσβασης σε ψυχολογική και ιατρική υποστήριξη για τρανς, non-binary και φυλοδιαφορετικά άτομα. Η παραπληροφόρηση δημιουργεί επιπλέον αγωνία και σύγχυση στις οικογένειες και τα οικεία πρόσωπα των τρανς, φυλοδιαφορετικών και non-binary ατόμων, καθώς λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την υγειονομική τους περίθαλψη. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τους/τις ψυχολόγους να ενωθούν στην υποστήριξή τους για την πρόσβαση σε ψυχολογικές και όλες τις κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και θεραπείας για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary άτομα. 

Δήλωση πολιτικής:

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η ποικιλομορφία των φύλων είναι παρούσα σε όλη τη διάρκεια της ζωής και έχει υπάρξει παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας (Gill-Peterson, 2018- Hunt, 2016- Stryker, 2017)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η προκατάληψη και η κακομεταχείριση λόγω φύλου (δηλαδή, διακρίσεις, βία, μη επιβεβαίωση, ή απόρριψη ως απόκριση στην ποικιλομορφία του φύλου) προκαλούν σημαντική βλάβη, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αυτοκτονίας, στην ευημερία των παιδιών, των εφήβων, των ενηλίκων και των οικογενειών. (Delozier et al., 2020- Kosciw et al., 2022- Puckett et  al., 2023- Trevor Project, 2023) – και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary άτομα που βιώνουν συστημικές διακρίσεις και κακομεταχείριση με στόχο την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου τους,  μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν φυλετικές, εθνοτικές, κοινωνικοοικονομικές, θρησκευτικές και άλλες μορφές διακρίσεων, που μεταφράζονται σε μεγαλύτερες διακρίσεις και ψυχολογική αγωνία από τους ομοτίμους τους (Castro-Ramirez et al., 2021- Hendricks &  Testa, 2012- Lefevor et al., 2019- Lytle et al., 2016- Turban et al.,  2020- van der Miesen et al., 2020) – και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η  δυσφορία που σχετίζεται με το φύλο είναι μια σύνθετη και διαφοροποιημένη ψυχολογική εμπειρία, η οποία ενημερώνεται από μια ταχέως εξελισσόμενη βάση νέων επιστημονικών ευρημάτων και εξελίξεων, η οποία συχνά απαιτεί εξειδικευμένη κατανόηση και εξειδίκευση (APA,  2015- Coleman et al., 2022)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι ψυχολόγοι διαδραματίζουν συχνά ζωτικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στα άτομα που βιώνουν δυσφορία φύλου και στους γονείς, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους,  προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις σχετικά με την ψυχική τους υγεία και την ευημερία τους (APA, 2015- Dickey & Puckett, 2023-  Hughto et al., 2015)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι ψυχολόγοι μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο στη διευκόλυνση της υποστήριξης για τη διερεύνηση της ταυτότητας φύλου υπό την καθοδήγηση των πελατών, βοηθώντας τα άτομα να περιηγηθούν στις μοναδικές τους εμπειρίες (APA, 2015-  Coleman et al., 2022)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας που παρέχουν οι ψυχολόγοι μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στην ολιστική φροντίδα των ατόμων που συμμετέχουν σε επιβεβαιωτικές ως προς το φύλο υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή βιώνουν δυσφορία φύλου, ή ασυμφωνία φύλου ή/και άγχος που συνδέεται με διακρίσεις και κακομεταχείριση (Anzani et al.,  2019- Expósito-Campos et al., 2023- Hembree et al.,2017- Wittlin et al., 2023- World Health Organisation, 2022)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι νομοθετικές προσπάθειες για τον περιορισμό της πρόσβασης στην περίθαλψη έχουν συμπεριλάβει τη διάδοση παραπλανητικών και αβάσιμων αφηγήσεων (π.χ., χαρακτηρίζοντας λανθασμένα τη δυσφορία φύλου ως εκδήλωση τραυματικού στρες ή νευροδιαφορετικότητας, και εξισώνοντας την επιβεβαιωτική φροντίδα για τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary νεαρά άτομα με την παιδική κακοποίηση), δημιουργώντας μια διαστρεβλωμένη αντίληψη της ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξη που είναι απαραίτητη για αυτά τα νέα άτομα, και δημιουργώντας ένα εχθρικό περιβάλλον που επηρεάζει αρνητικά την ψυχική τους υγεία και ευημερία (APA, 2023- Ashley,  2023- Hughto et al., 2022- Kremen et al., 2021- McNamara et al.,  2022)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι αυτή η παραπληροφόρηση διαδίδεται ευρέως μέσω επίσημων και ανεπίσημων δικτύων -ενώ αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία δεν έχουν διαδοθεί ευρέως και δεν είναι εύκολα προσβάσιμα στο κοινό- έχοντας τη δυνατότητα να στιγματίσουν και να περιθωριοποιήσουν περαιτέρω όλα τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary άτομα εμποδίζοντας την πρόσβασή τους στην ενδεικνυόμενη και αναγκαία υγειονομική περίθαλψη, επιδεινώνοντας τις υφιστάμενες γεωγραφικές ανισότητες στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και καλλιεργώντας ένα περιβάλλον που μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις (DuBois et al., 2023- Goldenberg  et al., 2020- Weixel & Wildman, 2022) και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι πολιτειακές απαγορεύσεις της επιβεβαιωτικής ως προς το φύλο φροντίδας και η επιβολή νομικών κυρώσεων στους παρόχους που εφαρμόζουν επιβεβαιωτική προς το φύλο φροντίδα αγνοούν το σύνολο των ψυχολογικών και ιατρικών ερευνών που υποστηρίζουν τον θετικό αντίκτυπο των επιβεβαιωτικών ως προς το φύλο θεραπειών, οι οποίες περιλαμβάνουν ως πρότυπο φροντίδας τη μη πειθαναγκαστική, αναπτυξιακά κατάλληλη υποστήριξη για την εξερεύνηση του φύλου και τη λήψη αποφάσεων για την ανακούφιση της ψυχολογικής δυσφορίας και τη βελτίωση της συνολικής ευημερίας για τα τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary άτομα σε όλη τη διάρκεια της ζωής (Achille et al., 2020- Ashley, 2023- Green et al.,  2022- Ramos et al., 2021- Tordoff et al., 2022) και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι οι πολιτειακές απαγορεύσεις της επιβεβαιωτικής προς το φύλο φροντίδας διαταράσσουν όχι μόνο το ρόλο των παρόχων στην παροχή ερευνητικά  τεκμηριωμένης φροντίδας, αλλά εμποδίζουν και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών και των γονέων στην κοινή λήψη αποφάσεων (Clark & Virani, 2021)- και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η επιβολή τέτοιων απαγορεύσεων αποτελεί άμεση απειλή στην ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των τρανς, φυλοδιαφορετικών και  non-binary νέων ατόμων, επιδεινώνοντας τα ήδη υψηλά ποσοστά κατάθλιψης, άγχους και απόπειρας αυτοκτονίας μεταξύ αυτού του ευάλωτου πληθυσμού (Abreu et al., 2022a, Abreu et al., 2022b, Hughes et  al., 2021, Kidd et al., 2021), και

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η παρεμπόδιση της πρόσβασης σε ψυχολογικές και ιατρικές παρεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο, αυξάνει τον κίνδυνο αρνητικών αποτελεσμάτων για την ψυχική υγεία των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων- (Chen et al., 2023- McGregor et al. 2023-  Turban et al., 2020- Turban, et al. 2022- van der Miesen et al.,  2020),

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία (APA) υποστηρίζει αταλάντευτα την   συμπεριληπτική, ερευνητικά τεκμηριωμένη κλινική φροντίδα για όλα τα παιδιά, τα εφήβα και τα ενήλικα άτομα συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητας και έκφρασης φύλου, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η APA υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων των ατόμων στην αμερόληπτη ασφαλιστική κάλυψη υγείας, απορρίπτοντας τις διακρίσεις με βάση την ταυτότητα φύλου και υποστηρίζοντας την ένταξη της φροντίδας που επιβεβαιώνει το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής φροντίδας- και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η APA υπογραμμίζει την  αναγκαιότητα της πρόσβασης σε ολοκληρωμένη, επιβεβαιωτική προς το φύλο υγειονομική περίθαλψη για τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary παιδιά, έφηβα και ενήλικα άτομα, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η APA υπογραμμίζει τη σημασία της ακριβούς κατανόησης της ερευνητικά τεκμηριωμένης φροντίδας – τονίζοντας τη συνεχή ανάγκη για έρευνα και επέκταση της επιστημονικής βάσης για την περαιτέρω διασφάλιση της πλήρους πρόσβασης σε ικανή και αξιόπιστη υγειονομική περίθαλψη- ως απαραίτητη για την προώθηση της συμπεριληπτικότητας, την προστασία των δικαιωμάτων των τρανς, φυλοδιαφορετικών και non-binary ατόμων, και τη διασφάλιση ότι λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη και πλήρη υγειονομική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής και ιατρικής περίθαλψης, με ενσυναισθητικό και επιβεβαιωτικό τρόπο, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η APA υποστηρίζει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση και διόρθωση της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, ώστε να διασφαλιστεί η ευημερία και η αξιοπρέπεια των τρανς, φυλοδιαφορετικών και non-binary ατόμων, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η APA αντιτίθεται στις πολιτειακές απαγορεύσεις της επιβεβαιωτικής προς το φύλο φροντίδας, οι οποίες είναι αντίθετες με τις αρχές της ερευνητικά τεκμηριωμένης υγειονομικής περίθαλψης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική δικαιοσύνη, και οι οποίες θα πρέπει να επανεξεταστούν προς όφελος πολιτικών που δίνουν προτεραιότητα στην ευημερία και την αυτονομία των τρανς, φυλοδιαφορετικών και non-binary ατόμων

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι τα ασφαλιστικά προγράμματα θα πρέπει να επεκτείνουν την κάλυψη για υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης προσαρμοσμένες στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που προσδιορίζονται ως τρανς, φυλοδιαφορετικά ή non-binary, περιλαμβάνοντας τόσο ψυχολογική όσο και ιατρική επιβεβαιωτική ως προς το φύλο περίθαλψη, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η ισότιμη πρόσβαση στην ασφάλιση υγείας είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση της απαραίτητης επιβεβαιωτικής ως προς το φύλο φροντίδας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε στήριξη ψυχικής υγείας, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η APA αντιτίθεται στις προσπάθειες παρεμπόδισης της πρόσβασης σε ερευνητικά τεκμηριωμένες παρεμβάσεις για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, συνηγορώντας για την συμπεριληπτική κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η APA τονίζει τη σημασία της ψυχολογικής και ιατρικής περίθαλψης από μια διαθεματική οπτική, η οποία λαμβάνει υπόψη τις πολλές πτυχές της ανθρώπινης εμπειρίας  και παρέχει υπηρεσίες που είναι κατά των διακρίσεων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της εναντίωσης στις φυλετικές, εθνοτικές, κοινωνικοοικονομικές, θρησκευτικές και έμφυλες διακρίσεις- και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η APA προτρέπει να υποστηριχθούν πολιτικές που διευκολύνουν την πρόσβαση σε ολοκληρωμένη υγειονομική επιβεβαιωτική ως προς το φύλο για παιδιά, έφηβα και ενήλικα άτομα, αναγνωρίζοντας τις θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της ψυχικής υγείας, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η APA ενθαρρύνει τους ασφαλιστικούς φορείς να προσφέρουν κάλυψη που να καλύπτει τις ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων που προσδιορίζονται ως τρανς, φυλοδιαφορετικά και non-binary, και

ΣΥΝΕΠΩΣ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ότι η APA επιβεβαιώνει τον ουσιαστικό ρόλο και τα νομικά δικαιώματα των γονέων και των φροντιστών στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ευημερίας των παιδιών και των εφήβων, με σεβασμό στην εκφρασμένη ταυτότητα φύλου τους, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και τον ρόλο των γονέων, των φροντιστών και των παρόχων υπηρεσιών στην υποστήριξη της αναπτυξιακά κατάλληλης αυτο-συνηγορίας των νέων.