7 βασικά στοιχεία της θεραπευτικής προσέγγισης για έμφυλη, σεξουαλική και σχεσιακή διαφορετικότητα

Τα 7 βασικά στοιχεία της θεραπευτικής προσέγγισης για έμφυλη, σεξουαλική και σχεσιακή διαφορετικότητα που μεταφράσαμε στα ελληνικά με αφορμή τα 25 γενέθλια του Pink Therapy.