Ομαδικές εποπτείες επαγγελματιών ψυχικής υγείας για τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα

Σκοπός των ομάδων εποπτείας είναι ο προβληματισμός, ο αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση για ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης και χαρακτηριστικών φύλου, μέσα από εμπειρίες που προκύπτουν στη θεραπευτική δουλειά μας.

Οι επόπτριες και ο επόπτης που θα συντονίζουν τις συναντήσεις θα βοηθούν στην επίλυση των δυσκολιών, την έγκυρη πληροφόρηση και την καθοδήγηση για περαιτέρω έρευνα και επιμόρφωση, βασισμένες-οι σε όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Η εποπτική μας προσέγγιση είναι συνθετική και απευθύνεται σε συναδέλφους από κάθε θεραπευτική προσέγγιση και σχολή.
Οι εποπτείες δεν αποτελούν ένα πλήρες επιμορφωτικό πρόγραμμα, αλλά μια καλή αρχή, με πρακτικές απαντήσεις, σε δυσκολίες που μπορεί να συναντάμε καθημερινά στη δουλειά μας.

Πρακτικές πληροφορίες:
– Θα γίνουν δύο κύκλοι εποπτείας, ο πρώτος από Νοέμβριο έως και Φεβρουάριο και ο δεύτερος από Μάρτιο έως και Ιούλιο, και οι συναντήσεις θα γίνονται Παρασκευές και ώρες 18.30-20.30.
Αν κάποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει και στους δύο κύκλους.

– Ο α’ κύκλος αποτελείται από 6 συναντήσεις, στις 06/11, 27/11, 18/12, 15/01, 05/02 και 26/02. Επόπτριες-επόπτης α’ κύκλου: Νάνσυ Παπαθανασίου, PhD, Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, PhD(c), Αντώνης Πούλιος, PhD.

– Ο β’ κύκλος αποτελείται από 6 συναντήσεις, στις 05/03, 02/04, 23/04, 28/05, 18/06 και 02/07 . Επόπτριες β’ κύκλου: Αλεξάνδρα Βασιλείου, PhD, Βενετία Μπουρονίκου, Έλενα-Όλγα Χρηστίδη, PhD(c).
– Κόστος: 150 € ανά κύκλο (25 € η συνάντηση) που καταβάλλεται εφάπαξ πριν την έναρξή του κάθε κύκλου.
– Οι συναντήσεις θα γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας zoom.

Αποστολή αιτημάτων συμμετοχής στο contact@orlandolgbt.gr, με θέμα ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ, μαζί με στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητά σας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

*Σημείωση: Οι ομαδικές εποπτείες δεν σχετίζονται με το Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για την Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Σύντομα θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για το 2ο Ετήσιο Εκπαιδευτικό μας που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2021.

**Περιγραφή εικόνας: ένα σκίτσο με δύο πρόσωπα αντικριστά -στην θέση του εγκεφάλου τους βρίσκονται δύο σύννεφα και αυτά ενώνονται μεταξύ τους με ένα ουράνιο τόξο.