Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στις Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα